Partners

Holland Solar werkt nauw samen met diverse partnerorganisaties in binnen- en buitenland. De voornaamste partners van Holland Solar zijn hieronder vermeld.
Nationaal

Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) is dé organisatie van ondernemers in duurzame energie in Nederland. De vereniging is in 2015 opgericht; mede door Holland Solar. De NVDE vertegenwoordigt ruim 1.000 energiegerelateerde bedrijven, netbeheerders en energiecoöperaties. Tezamen zijn deze organisaties nu al goed voor een omzet van 17 miljard euro en ruim 60.000 medewerkers. De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. Binnen de NVDE heeft Holland Solar zitting in het bestuur en in de volgende commissies en werkgroepen:

  1. Commissie Duurzame Warmte: deze commissie richt zich op de verduurzaming van warmte voor huishoudens en andere gebouwen alsook op de verduurzaming van warmte voor industriële processen. Dit gebeurt vanuit zowel collectieve systemen als individuele systemen.
  2. Commissie Duurzame Productie: deze commissie richt zich op een eerlijk speelveld met goede kansen voor duurzame energieopwekking.
  3. Werkgroep Gebouwgebonden warmte: deze werkgroep is actief onder de vlag van de commissie Duurzame Warmte.
  4. Werkgroep Decentrale stroomopwekking: deze werkgroep is actief onder de vlag van de commissie Duurzame Productie.
  5. Werkgroep Steunregimes: deze werkgroep is actief onder de vlag van de commissie Marktinrichting en Energiesysteem.

Techniek Nederland
Techniek Nederland is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Van alle bedrijven die in de installatiebranche actief zijn, zijn er circa 5.000 lid van Techniek Nederland. Gemeten naar omzet, vertegenwoordigt de organisatie 80 procent van de branche. Naast dat diverse Holland Solar-leden ook lid zijn van Techniek Nederland, werkt Holland Solar met Techniek Nederland samen op het gebied van sectorbrede kwaliteitsaspecten. Bovendien worden de krachten gebundeld in de lobby voor betere marktcondities en bij het vinden van oplossingen voor de arbeidstekorten die ontstaan in de energietransitie.

LTO
De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Zij vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers. Holland Solar werkt samen met de NVDE en de LTO aan een handreiking met uitgangspunten voor het ruimtelijk inpassen van zonneparken.

Overige organisaties
Binnen Nederland werkt Holland Solar als belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector met regelmaat samen met een groot aantal andere organisaties, waaronder de Rijksdienst Voor ondernemend Nederland (RVO.nl), TKI Urban Energy, ODE Decentraal, Cleantech Holland, ECN part of TNO en Kenteq.

Internationaal

Solar Heat Europe
Solar Heat Europe (het voormalige ESTIF) is de Europese koepelorganisatie voor zonnewarmte. De missie van Solar Heat Europe is het positioneren van zonnewarmte als een van de belangrijkste technologieën voor duurzame verwarming en koeling in Europa. Holland Solar is samen met meer dan 100 andere bedrijven en belangenorganisaties aangesloten bij Solar Heat Europe.

SolarPower Europe
SolarPower Europe is de Europese koepelorganisatie voor zonnestroom. De missie van SolarPower Europe is het verbeteren van het Europese regelgevende kader voor zonnestroom en het zodoende vergroten van de businesskansen van zonnestroom. Holland Solar is samen met meer dan 200 andere bedrijven en nationale zonne-energiebrancheverenigingen aangesloten bij SolarPower Europe.