Over Holland Solar

Holland Solar is sinds 1983 dé branchevereniging voor alle bedrijven die actief zijn in de Nederlandse Zonne-energiesector. De sector is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Holland Solar zorgt er samen met haar leden voor dat de sector op een duurzame manier kan blijven groeien. Dit doen we door verschillende activiteiten:

  1. Belangenbehartiging – de sector vertegenwoordigen

Holland Solar is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Middels een sterke politieke lobby komen we op nationaal en internationaal niveau op voor de belangen van de Nederlandse zonne-energie ondernemers in Den Haag, in Brussel, maar ook op gemeentelijk niveau. Holland Solar is een prominente speler in zowel het publieke als politieke debat. We onderhouden contacten met de overheid en de politiek, met kennis- en onderzoeksinstellingen, met de media, met (collega)koepel- en brancheverenigingen en met consumentenorganisaties.

  1. Kwaliteit – Werken aan een professionele sector

Holland Solar en haar leden hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor en samen met onze leden zetten wij ons voortdurend in om de kwaliteit en de veiligheid in de Nederlandse zonne-energiesector te verbeteren en daarmee de sector als geheel te professionaliseren. Een belangrijke uiting hiervan zijn de gedragscodes Zon op Land en Zon op Grote Daken die we hebben ontwikkeld. Hierin staan afspraken die we als sector met elkaar maken om de kwaliteit en veiligheid van zon op land en zon op dak te verbeteren.

  1. Kennisplatform – Kennis verspreiden op verschillende niveaus

Kennisverspreiding is belangrijk om de groei en professionalisering van de sector te realiseren. Holland Solar houdt haar leden op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de sector die voor hen relevant zijn. Daarnaast is het belangrijk dat overheden en andere belangrijke stakeholders voldoende op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen de sector. Hen bereiken we door middel van voorlichting via campagnes, evenementen en door met ze in gesprek te gaan.

  1. Zichtbaarheid – promotie van zonne-energie

Holland Solar promoot de toepassing van zonne-energie in de breedste zin van het woord. Bij de politiek, bij overheids- en onderwijsinstellingen, bij zakelijke eindgebruikers en bij burgers. Hiervoor zetten wij onze eigen kanalen in, maar maken ook gebruik van de media.

  1. Netwerk – verbinden van leden

Ondernemen doet men niet alleen. Holland Solar brengt zonne-energieondernemers in contact met collega’s en geeft hen de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, bijvoorbeeld via de commissies en werkgroepen binnen de vereniging. Holland Solar informeert en verbindt zoveel mogelijk partijen in de Nederlandse zonne-energiesector. Met elkaar, maar ook met andere relevante partijen buiten de sector door het uitwisselen van kennis en informatie, het organiseren van evenementen en het werven van zoveel mogelijk leden.

Meer informatie
Meer informatie over onze branchevereniging vindt u op de volgende plaatsen: