Bestuur Holland Solar

Het bestuur van Holland Solar zet de koers uit voor de vereniging, controleert de voortgang van activiteiten en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. In veel situaties vertegenwoordigt het bestuur de vereniging. In het bestuur is zowel de markt van zonnestroom als de markt van zonnewarmte vertegenwoordigd. 

Het bestuur van Holland Solar bestaat uit de volgende personen:

  • Peter Molengraaf (Voorzitter)
  • Diederik Apotheker (Secretaris)
  • Michel Arninkhof (Penningmeester)
  • Annemarie Schouten (Voorzitter PV Groot)
  • Erik Snijders (Voorzitter PV Consumenten)
  • Jeroen Prinsen (Voorzitter Zonnewarmte)
  • Gerard Bruijnse (Voorzitter Techniek)