Bestuur Holland Solar

Het bestuur van Holland Solar zet de koers uit voor de vereniging, controleert de voortgang van activiteiten en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. In veel situaties vertegenwoordigt het bestuur de vereniging. In het bestuur is zowel de markt van zonnestroom als de markt van zonnewarmte vertegenwoordigd. 

Het bestuur van Holland Solar bestaat uit de volgende personen:

Jaap Baarsma (voorzitter)
Jaap Baarsma is sinds 2016 lid van het bestuur en tevens voorzitter van het bestuur. Baarsma heeft zich na zijn wethouderschap in Zwolle vanuit zijn eigen bedrijf gericht op duurzame energie en in het bijzonder op zonne-energie. Hij heeft een groot aantal zonnestroomprojecten helpen realiseren en is ook verantwoordelijk voor een van de grootste zonnewarmteprojecten in de bestaande bouw. Samen met een groep elektrotechnische bedrijven heeft hij EcoNed opgezet, dat als doel heeft om duurzame energie bij de leden te stimuleren. In deze hoedanigheid heeft hij intensief samengewerkt met de groothandel. Daarnaast is Baarsma directeur van een groot zonnepark in Spanje.

Wijnand van Hooff (secretaris)
Wijnand van Hooff is sinds 2016 bestuurslid van Holland Solar. Van Hooff is verder werkzaam bij TKI Urban Energy in de functie van programmadirecteur Zonne-energie. Deze ontwikkelt energie-innovaties voor een snelle transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem in de gebouwde omgeving en de infrastructuur. Hiermee versterkt TKI Urban Energy de economische concurrentiekracht van de betrokken bedrijven en kennisinstellingen. Ruim 250 innovatieprojecten zijn de laatste 4 jaar door TKI Urban Enegy opgezet, samen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen.

Michel Arninkhof (penningmeester)
Michel Arninkhof is sinds 2013 bestuurslid van Holland Solar. Arninkhof is verder werkzaam bij Raedthuys in de functie van manager Zon. Raedthuys is sinds de oprichting in 1995 uitgegroeid tot een onderneming die de kracht van alle specialismen bundelt: van ontwikkeling, financiering, verzekering, bouw en beheer van duurzame energieprojecten tot de levering van duurzame energie. Arninkhof kan bogen op de nodige ervaring als bestuurder, zo was hij in de periode 1998-2013 respectievelijk directeur-secretaris, bestuurslid en penningmeester van het Platform Bio-Energie.

Dennis de Jong (bestuurslid)
Dennis de Jong is sinds 2015 bestuurslid van Holland Solar. De Jong is verder werkzaam bij Solarcentury in de functie van managing director Residential Solar. Solarcentury is ontwikkelaar van zonne-energieprojecten en wil in de komende jaren uitgroeien tot een internationaal nutsbedrijf. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 4 gigawattpiek aan zonne-energieprojecten gerealiseerd. De Jong is binnen Holland Solar voorzitter van de commissie PV Groot.

Peter Desmet (bestuurslid)
Peter Desmet is sinds 2015 bestuurslid van Holland Solar. Desmet is verder directeur-eigenaar van Solarclarity. Dit is een internationale technische groothandel, gespecialiseerd in producten voor zonne-energiesystemen. Vanuit het distributiecentrum nabij Amsterdam belevert men installateurs in heel Europa en in het Caribisch gebied. Desmet is binnen Holland Solar voorzitter van de commissie PV Klein.

Pierre Gerrissen (bestuurslid)
Pierre Gerrissen is sinds 2011 bestuurslid van Holland Solar. Gerrissen is verder directeur-eigenaar van SolarCare. Dit bedrijf, opgericht in 2010, is gespecialiseerd in de monitoring van de prestaties van zon-PV-systemen en de ontwikkeling van daarvan afgeleide customer-care-services. Inmiddels zijn er al meer dan 6.000 zon-PV-systemen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van meer dan 40 megawattpiek, op het Solar Boulevard-platform aangesloten. Deze worden zodoende dagelijks beoordeeld op hun prestaties.

Marcel Cloosterman (bestuurslid)
Marcel Cloosterman is sinds 2014 bestuurslid van Holland Solar. Cloosterman is verder directeur van Ik ben Ra. Dit bedrijf – dat gespecialiseerd is in zonthermie – adviseert, ontwerpt en installeert zonnewarmtesystemen van klein tot groot. Voordat hij in 2010 met Ik ben Ra startte, was hij directeur bij energiebedrijf Eneco. Binnen Holland Solar is Cloosterman voorzitter van de commissie Zonnewarmte.

Robbert van Diemen (bestuurslid)
Robbert van Diemen is sinds 2015 bestuurslid van Holland Solar. Van Diemen is verder werkzaam bij HRsolar in de functie van commercieel manager. Dit bedrijf is fabrikant van hoogrendementzonneboilersystemen en levert deze in diverse marktsegmenten zoals nieuwbouw, renovatie, bestaande bouw en utiliteit. Van Diemen is binnen Holland Solar actief op het domein van beleid en promotie van zonnewarmte, maar wil ook de synergie tussen PV en zonnewarmte stimuleren.