Activiteiten

Bedrijven die lid zijn van Holland Solar zijn dat niet zonder reden: samen maken we de zonne-energiesector sterker!

Holland Solar heeft 3 hoofdactiviteiten:

 1. Het behartigen van de belangen van de leden
  Holland Solar is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Middels een sterke politieke lobby komen we op nationaal en internationaal niveau op voor de belangen van ondernemers; in Den Haag en in Brussel. Op maatschappelijk, sociaal en economisch terrein is Holland Solar – in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) – een prominente speler in zowel het publieke als politieke debat. We onderhouden contacten met de overheid en de politiek, met kennis- en onderzoeksinstellingen, met de media, met (collega)koepel- en brancheverenigingen en met consumentenorganisaties.
   
 2. Het geven van voorlichting over en het promoten van zonne-energie
  Holland Solar zorgt er niet alleen voor dat haar leden te allen tijde op de hoogte zijn van de nieuwste marktinformatie, maar promoot de toepassing van zonne-energie in de breedste zin van het woord. Bij de politiek, bij overheids- en onderwijsinstellingen, bij zakelijke eindgebruikers en bij burgers. Hiertoe wordt kennis gedeeld en verspreid via de digitale nieuwsbrief van Holland Solar, via presentaties op congressen en beurzen, via journalisten en de media en via landelijke promotiecampagnes. Zo heeft Holland Solar actief bijgedragen aan de landelijke campagne ‘Energie besparen doe je nu’ van de rijksoverheid waarin er zowel aandacht is voor zonnestroom als voor zonnewarmte. Bovendien organiseert Holland Solar jaarlijks samen met haar partners het congres de Sunday. Hier komen de bouw-, installatie- en zonne-energiesector bijeen onder het motto ‘onderzoek ontmoet praktijk’! Download hier de infographic die Holland Solar heeft ontwikkeld over zonne-energie. Daarnaast heeft Holland Solar samen met SolarPower Europe infograhics ontwikkeld over vijf belangrijke onderwerpen van zonne-energie. Deze zijn hier te downloaden.
   
 3. Het verhogen van de kwaliteit en de veiligheid in de zonne-energiesector
  Holland Solar en haar leden hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor en samen met onze leden zetten wij ons voortdurend in om de kwaliteit en de veiligheid in de Nederlandse zonne-energiesector te verbeteren.

  Zo heeft Holland Solar aan de basis gestaan van het Handboek Zonne-energie, het standaardwerk op het gebied van zonne-energie. Het is een doeboek voor beslissers, ontwerpers, installateurs en beheerders die te maken hebben met zonne-energiesystemen. Voortvloeiend uit het Handboek Zonne-energie heeft Holland Solar bijgedragen aan de totstandkoming van het Zonnekeur. Dit is het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Het geeft eindgebruikers houvast bij het zoeken naar betrouwbare producten en installateurs op het gebied van zonne-energie.
  ​Holland Solar is daarnaast founding father van de stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Deze stichting is opgericht om voor haar deelnemers te zorgen voor goede, milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers aan het einde van hun levensduur. Door deel te nemen aan de stichting kunnen Nederlandse importeurs en fabrikanten van zonne-energie tegen gunstige voorwaarden aan hun wettelijke verplichtingen (AEEA-richtlijn) voldoen.