Vragen over Oeigoerse dwangarbeid in de keten van zonnepanelen

Is Holland Solar bekend met mogelijke Oeigoerse dwangarbeid in Xingjiang?

Xingjiang is een grote provincie in het noordwesten van China met veel industriële activiteiten waaronder de productie van polysilicium: een belangrijke grondstof voor halfgeleiders zoals computerchips en zonnecellen. Ondanks dat er tot op heden alleen indirecte bewijzen zijn dat Oeigoeren dwangmatig betrokken zijn bij de productie van poly-silicium is voor de Nederlandse zonne-energiesector alleen dit vermoeden al voldoende om zich zorgen te maken. Wij willen niet dat de grondstoffen voor zonnepanelen met dwangarbeid gemaakt worden en leden van Holland Solar spreken zich expliciet uit tegen elke vorm van dwangarbeid.

 

Worden in China zonnepanelen geproduceerd door Oeigoerse dwangarbeiders?

Net als in andere landen, worden zonnepanelen ook in China geproduceerd in moderne fabrieken. Nederlandse leveranciers van zonnepanelen inspecteren regelmatig de arbeidsomstandigheden in deze fabrieken. Tot op heden is er geen bewijs gevonden van dwangarbeid in Chinese fabrieken die zonnepanelen maken. Blijkbaar is er dus niet direct sprake van mogelijke Oeigoerse dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen maar wellicht wel bij de productie van poly-silicium, een van de grondstoffen van zonnecellen.

 

Wordt er bij de productie van poly-silicium gebruikgemaakt van Oeigoerse dwangarbeiders?

China is wereldwijd de grootste producent van poly-silicium: ongeveer 70% van al het polysilicium dat wereldwijd wordt gebruikt is in China geproduceerd. Er zijn geen exacte cijfers bekend, maar het lijkt erop dat meer dan 40% van het poly-silicium in Xinjiang geproduceerd wordt. Dit poly-silicium wordt over de hele wereld verkocht om te worden verwerkt in onder andere zonnecellen. Het is op dit moment niet met zekerheid te zeggen of een zonnepaneel dat waar ook ter wereld wordt geproduceerd, zonnecellen bevat die zijn gemaakt met poly-silicium dat is geproduceerd in Xingjiang. De zonne-energiesector heeft op dit moment nog geen systeem dat dergelijke ‘tracking and tracing’ kan doen. Mede naar aanleiding van deze kwestie wil de sector een dergelijk systeem zo snel mogelijk ontwikkelen en implementeren.

 

Hoe kan ik er zeker van zijn dat er bij de productie van mijn zonnepanelen geen sprake is van dwangarbeid?

Eerlijk gezegd, die zekerheid is op dit moment niet te geven. Omdat er in de internationale zonne-energiesector nog geen tracking & tracing systeem is waarmee we met zekerheid kunnen vaststellen welke grondstof of welk onderdeel waar is gemaakt, kunnen we ook niet met zekerheid vaststellen of er ergens in de keten iets is misgegaan met de mensenrechten. Het is dus ook niet met zekerheid te zeggen dat zonnepanelen die in andere landen gemaakt worden dan China, geen poly-silicium bevatten dat geproduceerd is in Xinjiang. Daarnaast zijn fabrieken in China beperkt toegankelijk om er zeker van te zijn dat er geen mensenrechtenschendingen plaatsvinden. Waarom worden poly-silicium en zonnepanelen niet in Nederland geproduceerd? Ook in Nederland worden op dit moment zonnepanelen geproduceerd, zij het in zeer kleine hoeveelheden. Om een serieuze zonnecellen- en panelenindustrie in Nederland op te zetten zijn grote investeringen nodig en daarvoor zal, net als in landen als China, behoorlijk wat overheidssubsidie nodig zijn. Vooralsnog is er in Nederland voor gekozen om het opwekken van duurzame energie, waaronder zonne-energie, vanuit overheidswege te stimuleren en niet de industriële productie van zonnecellen en -panelen. De belangrijkste reden dat poly-silicium niet in Nederland geproduceerd wordt is dat dit productieproces veel energie kost. De productie van poly-silicium vindt daarom bij voorkeur plaats op een locatie waar energie goedkoop en in overvloed voorhanden is. Overigens, de energie die het kost om het benodigde poly-silicium voor een zonnepaneel te produceren is verwaarloosbaar ten opzichte van de duurzame energie die het zonnepaneel gedurende zijn levensduur zal produceren. De gemiddelde energieterugverdientijd van een zonnepaneel is ongeveer 1 jaar. Omdat energie in Nederland niet in overvloed voorhanden is en ook niet heel goedkoop is, wordt poly-silicium niet in Nederland geproduceerd.

 

Wat gaat de Nederlandse zonne-energiesector nu doen om dit probleem op te lossen?

Het probleem van de onderdrukking van Oeigoeren in China is natuurlijk veel te groot voor de Nederlandse zonne-energiesector om in zijn eentje op te lossen. Veel andere sectoren, zoals de textielsector, zijn hier ook al actief mee geconfronteerd. Uiteindelijk zal het probleem alleen effectief kunnen worden aangepakt als we als Nederlandse zonne-energiesector samenwerken. Daarom zijn inmiddels de gesprekken hierover opgestart met Solar Power Europe, om dit probleem vanuit de Europese zonne-energiesector te benaderen, met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Handel en Ontwikkelingssamenwerking om de diplomatieke component van het probleem op te pakken, en met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en andere sectoren die in een vergelijkbare situatie zitten voor wat betreft de economische consequenties. De eerste focus van de Nederlandse zonne-energiesector zal zijn om zich in te zetten voor meer transparantie in de verschillende grondstoffenketens in de sector zodat in de toekomst met meer zekerheid kan worden bepaald wat de herkomst is van bepaalde onderdelen in een zonnepaneel.