Algemene vragen/ consumentenvragen

1. Hoe wordt zonne-energie opgewekt?

Zonne-energie wordt opgewekt met behulp van zonnepanelen en zonneboilers. Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit, zonneboilers zetten de energie van de zon om in warm water.

 

2. Waarom is zonne-energie nodig?

Het is van groot belang om duurzame, klimaatvriendelijke energie te gebruiken. Het gebruik van fossiele energiebronnen, zoals steenkool en gas, raken op en zijn niet hernieuwbaar. Daarnaast komt bij het gebruik van fossiele energiebronnen CO2 vrij, wat slecht is voor het milieu en klimaat.

 

3. Hoeveel wekken zonnepanelen op?

Een zonnepaneel zoals ze op dit moment in Nederland worden geïnstalleerd, heeft gemiddeld een vermogen van ruim 300 Wattpiek. Met twaalf zonnepanelen kan een gemiddeld Nederlands huishouden volledig van duurzame elektriciteit worden voorzien. Uiteraard is dit een gemiddelde dat sterk afhankelijk is van hoeveel elektriciteit je verbruikt (met hoeveel personen woon je in een huis, laad je thuis een elektrisch auto op, wordt het huis elektrisch verwarmd, etc.) en de ligging van de zonnepanelen (oriëntatie, schaduw, etc).

 

4. Hoeveel zonnestroom wordt er in Nederland opgewekt?

In 2020 werd door ongeveer 37 miljoen zonnepanelen, op dak, water en land, ruim 8 miljard kWh stroom geproduceerd. Dit is bijna een verdubbeling van de zonnestroomproductie ten opzichte van 2019. Deze enorme toename in geproduceerde stroom zorgt ervoor dat inmiddels ongeveer 25% van het stroomverbruik in Nederland ‘groen’ is. In 2019 was dat nog 18%.

 

5. Wat levert zonne-energie mij, als particulier, financieel op?

Dat is afhankelijk van het aantal zonnepanelen dat u aanschaft. Het gebruik van zonnepanelen zorgt voor een directe besparing op uw energierekening. Aan het eind van het jaar kunt u uw eigen opgewekte energie verrekenen met uw daadwerkelijke verbruik. Dit wordt mogelijk gemaakt door de salderingsregeling. Voor de energie die u zelf niet verbruikt en terug levert aan het elektriciteitsnet, krijgt u een vergoeding. De terugverdientijd van zonnepanelen is ongeveer 6 jaar.

 

6. Ik vind milieu eigenlijk totaal onbelangrijk. Waarom zou ik dan toch overstappen op zonne-energie?

Overstappen op zonne-energie is niet alleen maatschappelijk verantwoord maar ook voordelig voor uzelf. Met 10 zonnepanelen bespaart u al gauw meer dan 600 euro op jaarbasis.

 

7. Hoe groot is het risico dat een zonnepaneel in brand vliegt?

Een zonnepaneel an sich is niet brandgevaarlijk. Wanneer uw zonnestroominstallatie goed geïnstalleerd worden, is het risico op brand minimaal. In 2019 is uitgerekend dat de kans dat brand ontstaat in een zonnepaneel 0,0023% is. Als u kiest voor een erkend installateur (bijvoorbeeld met het InstallQ-keurmerk) dan is de kans dat uw zonne-energie installatie vakkundig wordt geïnstalleerd het grootst.

 

8. Kan het dak van mijn woning inzakken door het plaatsen van een zonne-energie installatie?

Het is verstandig om, voordat u besluit over te gaan op het laten installeren van een zonne-energie installatie, een constructeur te laten beoordelen of uw dak sterk genoeg is om een zonne-energie installatie op te plaatsen.

 

9. Wat gebeurt er als ik meer zonnestroom opwek dan dat ik verbruik?

Wanneer u meer opwekt dan dat u verbruikt kan u dat terugleveren aan het elektriciteitsnet, waar u een vergoeding voor krijgt. Dit maakt de salderingsregeling in Nederland mogelijk.

 

10. Kan ik mijn overtollige energieopwekking ook opslaan ergens?

Ja, dat is mogelijk bijvoorbeeld met behulp van een thuisbatterij. Dit is een opslagplek waar u uw ongebruikte opgewekte energie kan bewaren.

 

11. Als ik zonnepanelen laat installeren, kan ik hier dan in de winter ook gebruik van maken?

Zonnepanelen gebruiken het licht van de zon om elektriciteit te produceren. Iedere dag wordt het licht en schijnt af en toe de zon, dus ook in de herfst- en winterperiode leveren uw zonnepanelen energie.  In deze maanden wordt wel minder opgewekt in vergelijking met het voorjaar en de zomermaanden.

 

12. Is zonne-energie makkelijk te combineren met andere vormen van energie?

Als u niet voldoende zonne-energie produceert om aan uw eigen energieverbruik te voldoen, kunt u gebruik maken van fossiele energiebronnen om het restant aan te vullen (tenzij u natuurlijk groene energie koopt bij uw energieleverancier). De kosten voor deze energie staan op uw energierekening.

 

13. Hoeveel onderhoud moet ik doen aan mijn zonnepaneel?

Zonnepanelen vragen weinig onderhoud. Zonnepanelen gaan minstens 25 jaar mee, waarbij de omvormer 10-12 jaar meegaat. Deze omvormer zal dus halverwege de gebruikstijd vervangen moeten worden. Het is wel aan te raden om de zonnepanelen eens in de zoveel tijd te reinigen, zodat er optimaal zonne-energie opgewekt kan worden.

 

14. Hoe lang gaat een zonnepaneel mee?

De meeste zonnepanelen hebben een gegarandeerde levensduur van 25 jaar.

 

15. Kan er aan het zonnepaneel schade worden aangericht door wind/sneeuw?

Zonnepanelen worden goed bevestigd aan het dak, en kunnen tegen een stootje. De panelen zitten zo goed vast, dat ze zelfs snelheden tot 150 km/u (!) kunnen doorstaan. Aangezien het oppervlak van de zonnepanelen erg glad is, zal de sneeuw er in de meeste gevallen vanaf glijden. Hierdoor wordt het opwekken van zonne-energie vaak niet belemmerd. Wel kan een ijslaag ontstaan op het zonnepaneel, welke vanzelf weg zal smelten zodra het stopt met vriezen.

 

 

16. Ik heb een probleem met mijn installateur. Kan Holland Solar mij helpen? 

Holland Solar is de branchevereniging van de Nederlandse zonne-energiesector. De rol van Holland Solar is om de branche te vertegenwoordigen richting overheden en andere branches, te communiceren over de enorme potentie van zonne-energie in Nederland, te fungeren als ontmoetings- en kennisplatform voor haar leden, en de professionalisering van de sector te faciliteren. Holland Solar richt zich alleen op sectorbrede onderwerpen en kan en mag zich niet bemoeien met individuele projecten of organisaties.

 

17. Mijn installateur had veel meer opbrengst berekend voor mijn zonnepanelen. Kan ik hier nog iets aan doen?

De opbrengst hangt af van meerdere factoren, waaronder het weer. Als uw installateur u meer opbrengsten heeft voorgerekend dan in de praktijk wordt waargemaakt adviseren wij om hierover contact op te nemen met uw installateur.

 

18. Hoe gaat Holland Solar om met een lid dat ernstige misstanden veroorzaakt en daar geen verantwoordelijkheid voor wil dragen? Blijft zo’n partij ongeacht wat toch lid?

Holland Solar verwacht dat haar leden zich houden aan de gedragscodes zoals opgenomen in het Huishoudelijk Reglement. Holland Solar hecht veel waarde aan de naleving hiervan. Als een lid zich niet houdt aan gedragscodes, dan wordt een lid hierop aangesproken. Het opzeggen van het lidmaatschap behoort in een uiterst geval tot de mogelijkheden.

 

19. Kunt u mij een bedrijf aanbevelen die zonnepanelen als dakbedekking levert?

Als u opzoek bent naar een ‘in dak’ oplossing dan kunt u een geschikt bedrijf vinden via https://hollandsolar.nl/leden. Hier kunt u selecteren op provincie en type dienst (mijn advies zou zijn om o.a. te kijken naar ‘gebouw geïntegreerde systemen’). Voor meer informatie over zonnepanelen die ook als dakbedekking dienen kunt u ook onze collega’s van BIPV Nederland benaderen https://www.bipvnederland.nl/partners-van-bipv-nederland/bipv-partners-atlasweergave/.

 

20. Kan ik het beste zonnepanelen of zonnecollectoren op mijn dak nemen?

Het belangrijkste verschil tussen zonnepanelen en zonncollectoren is dat zonnepanelen gebruikt worden om elektriciteit op te wekken met behulp van de zon. Een Zonnecollector vangt de warmte van de zon op en geeft deze warmte af via een buizensysteem aan een zonneboiler. Het ligt er maar net aan wat u graag zou willen verduurzamen, de elektriciteit of warm water. U kunt natuurlijk ook voor beide opties te kiezen.

 

21. Ik zie door de bomen het bos niet meer m.b.t. welk bedrijf ik moet nemen. Kunt u mij hier algemene tips voor geven waar ik op moet letten.

Als particulier kunt u wellicht het beste contact opnemen met Vereniging Eigen Huis (zie ook https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/zonne-energie#/) of Milieu Centraal (zie ook https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/).

 

22. Heeft het nog zin om zonnepanelen te nemen nu het salderen misschien niet doorgaat en komt er iets voor in de plaats.

Het blijft nuttig om zonnepanelen te laten installeren, ondanks dat de salderingsregeling verandert. Wanneer de zonnepanelen worden aangeschaft vóór 2023, profiteert u nog tot 2031 van het maximale salderingspercentage (100%). Na 2023 neemt dit percentage af, maar blijft het nog steeds aantrekkelijk om zonnepanelen op uw dak te leggen. Deze rekensom is hier uitgewerkt: Zonnepanelen: minder salderen, toch aantrekkelijk | Milieu Centraal

 

23. Als ik brand krijg door mijn zonnepanelen wat moet ik dan doen. Is de installateur dan aansprakelijk?

De kans dat er brand ontstaat door een zonnestroomsysteem is heel klein (0,0023%). Wie in een dergelijk geval aansprakelijk kan worden gesteld is per situatie verschillend. Mocht blijken dat de installateur nalatig is geweest bij de installatie van de zonnepanelen, is de installateur aansprakelijk. Als u zonnepanelen laat installeren is het sowieso verstandig om een opstalverzekering af te sluiten.

 

24. Zijn er al alternatieven voor die foeilelijke zonnepanelen zodat het er mooier uitziet?

Ja, er zijn inmiddels heel veel mooie alternatieven voor standaard zonnepanelen. Onder andere op https://www.bipvnederland.nl/bipv-producten/ vindt u een overzicht hiervan.