Subsidies en stimuleringsmaatregelen

Holland Solar heeft een werkgroep financiering en businesscase die zich bezighoudt met de toekomst van de manier waarop de sector haar geld verdient en hoe dit zo snel mogelijk volledig markt gedreven kan worden. Holland Solar is er van overtuigd dat subsidieregeling alleen tijdelijke overbruggingen moeten zijn totdat ondernemers zelfstandig in staat zijn om met voldoende snelheid ons land van groene stroom te voorzien.

Hieronder bieden we een beperkt overzicht van de belangrijkste stimuleringsregelingen voor zonne-energie.

Salderingsregeling 

De salderingsregeling is bedoeld voor consumenten en andere kleinverbruikers die eigenaar zijn van zonnepanelen. Opgewekte en aan het elektriciteitsnet teruggeleverde zonnestroom mag een kleinverbruiker verrekenen met de elektriciteit die men van het elektriciteitsnet afneemt. Op de energierekening geeft de energieleverancier aan hoeveel stroom is opgewekt en verbruikt. Men betaalt aan de leverancier het positieve saldo van het verbruik minus opgewekte energie. Kijk voor actuele informatie over de salderingsregeling op de pagina van Milieucentraal over saldering.  

Holland Solar pleit voor afbouw van de salderingsregeling. Al jaren zien we de groei van het aantal huishoudens met zonnepanelen, zowel in de koop- als in de huursector. Op dit moment is Nederland het land met de meeste zonnepanelen per hoofd van de bevolking in Europa. Dit hebben we voor een groot deel te danken aan de salderingsregeling. De energietransitie is nu in een nieuwe fase aangekomen. Zonnepanelen zijn veel goedkoper geworden en hun aankoop vereist dus minder overheidssteun. De huidige salderingsregeling heeft daarbij nadelige effecten voor het beleid van de overheid om inkomensgelijkheid na te streven. De volgende stap is dat huishoudens de vele zonnestroom zoveel mogelijk zelf gebruiken om belasting van het net en overschotten te voorkomen.  Dan zal de toegevoegde waarde van het hebben van zonnepanelen nóg meer tot zijn recht komen. De salderingsregeling heeft zijn werk gedaan, er is duidelijkheid voor de sector nodig.

SDE++  

Met de Stimuleringsmaatregel Duurzame Energie (SDE++) bevordert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van de duurzame energievoorziening in Nederland. Zowel voor zonnestroom- als zonnewarmteprojecten kan men SDE++-subsidie aanvragen. Dit is een exploitatiesubsidie die de grootschalige opwek van zonne-energie stimuleert. Meer informatie over SDE++ regeling is hier terug te lezen. 

In 2027 loopt de SDE ++ voor zon en wind af. Op dit moment is Holland Solar met verschillende partijen in gesprek over hoe de opvolger van de SDE++ eruit moet komen te zien.

ISDE 

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) geeft eindgebruikers een tegemoetkoming bij de aankoop van onder meer zonneboilers en warmtepompen. Meer informatie over de ISDE-regeling is hier te vinden. Ook kan er in bepaalde gevallen ISDE aangevraagd worden voor zonnepanelen. Dit gaat dan om relatief grote installaties op daken waar een kleinverbruikersaansluiting aanwezig is. De regeling voor zonnepanelen eindigt op 31 december 2023.

Subsidieregeling Corporatieve Energieopwekking (SCE) 

Via de SCE kunnen leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) subsidie aanvragen om hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht op te wekken. De SCE is een exploitatiesubsidie en gebruikers krijgen dus een vergoeding per opgewekte kWh. Meer informatie over de SCE is hier te lezen. 

EIA 

Via de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen bedrijven fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. De EIA is een regeling voor inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtigen. Ook een overheidsonderneming, stichting of vereniging kan gebruikmaken van deze regeling als die vennootschapsbelastingplichtig is. 

Alle energiezuinige investeringen waarvoor men de Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de Energielijst die te raadplegen is op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de Energielijst staan zowel zonnepanelen als zonneboilers. Indien men gebruikmaakt van de EIA, kan niet voor hetzelfde onderdeel van de installatie gebruik worden gemaakt van de SDE++- of ISDE-subsidie. 

Gerelateerd nieuws:

Uitslag stemming Energiewet

  Energiewet aangenomen: een belangrijke stap vooruit  De Tweede Kamer heeft vandaag de Energiewet aangenomen. Dit wetsvoorstel beoogd de huidige Gaswet en Elektriciteitswet uit 1998…

Andere onderwerpen:

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!