PVT-panelen

PVT

PVT-panelen wekken zowel elektriciteit als warmte op, door een warmte element achter een PV-zonnepaneel te plaatsen. PVT-panelen lijken precies op zonnepanelen (PV), maar hebben ook een thermisch deel (T). De warmte uit dit thermische deel wordt onttrokken uit de buitenlucht. Daarom kan warmte ook ‘s nachts worden opgewekt en zelfs wanneer het vriest. PVT-panelen worden geplaatst in combinatie met een warmtepomp, waarbij de opgewerkte warmte uit de panelen functioneert als bron voor de warmtepomp.

Impact op de omgeving

Met PVT als warmtebron is er geen geluidsoverlast. Bij een lucht-water warmtepomp wordt warmte onttrokken aan de lucht. Hierdoor moeten er luidruchtige ventilatiesystemen (buitenunit) aan de buitenkant van het huis worden geplaatst. Door een water-water warmtepomp te kiezen met PVT als bron is er geen geluidsoverlast en hoeft er geen ventilatiesysteem aan de binnen- en buitenkant van de woning te worden geplaatst. Ook visueel hebben PVT-panelen weinig impact op de omgeving. Omdat PVT-panelen er precies uitzien als zonnepanelen die alleen elektriciteit opwekken kunnen ze prima samen op het dak worden geplaatst.

Verduurzamen van warm tapwater

Het PVT-systeem kan ook warm tapwater maken en dus van het gas af. Voor warm tapwater is een temperatuur van 55°C tot 60°C nodig. Deze temperaturen kunnen worden geleverd door de PVT-warmtepomp van het PVT-systeem. Het warme tapwater moet wel opgeslagen worden in een boilervat.

Minder druk op het elektriciteitsnet

Van het gas afgaan door warmte op te wekken met elektriciteit is niet duurzaam en kost te veel elektriciteit. Het opwekken van lokale warmte met een PVT-systeem levert niet alleen een hoog rendement, maar het is ook de meest duurzame manier om van het gas af te gaan zonder het elektriciteitsnet te overbelasten.

Werkgroep PVT Holland Solar

Binnen de werkgroep PVT werkt Holland Solar samen met haar leden aan het:

  • Vergroten van de bekendheid van PVT bij beleidsmakers
  • Inpassen van PVT in bestaande stimuleringsmaatregelen en wet- en regelgeving
  • Het positioneren van PVT in de warmtetransitie in de gebouwde omgeving

Gerelateerd nieuws:

Andere onderwerpen:

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!