Uitzonderingsregels zon op land

In de kamerbrief 'Aangescherpte voorkeursvolgorde zon' van 26 oktober 2023, heeft het kabinet nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor het vergunnen van zonneparken op landbouwgrond. In deze brief staat dat zonneparken op landbouwgrond er alleen nog mogen komen als zij voldoen aan een van de drie uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn:

  1. Agri-PV
  2. Zonneparken in transitiegebieden
  3. Zonneparken met een lage netimpact.

Wat exact bedoeld wordt met deze drie uitzonderingen wordt in 2024 door de 12 provincies verder uitgewerkt. Belangrijk is dat de provincies alle uitzonderingen opnemen, maar Holland Solar pleit ook voor een zo eenduidig mogelijk beleid in alle 12 provincies en een gezamenlijk begrip van wat deze uitzonderingsgronden betekenen. Om beleidsmakers op weg te helpen met een interpretatie, hebben wij het perspectief van de sector op de invulling hiervan uitgewerkt.

Wat is Agri-pv?

Bij Agri-PV worden landbouw en de opwek van zonne-energie gecombineerd. Denk bijvoorbeeld aan akkerbouw tussen zonnepanelen of semi-transparante zonnepanelen boven rood fruit. Omdat er veel verschillende toepassingen denkbaar zijn waarbij een substantiële agrarische opbrengst gegarandeerd blijft is het belangrijk om te definiëren wat wel en niet als agri-pv gezien kan worden. Op deze manier weet iedereen die bij deze projecten betrokken is, wat er verwacht kan worden. In dit document lees je meer over onze huidige interpretatie van de uitzonderingsgrond agri-pv. 

Wat zijn zonneparken met een lage netimpact?

Zonneparken kunnen een cruciale rol spelen in het tegengaan van invoedingscongestie. Door hun regelbaar vermogen kunnen zij goed geintegreerd worden in het elektriciteitssysteem.  Er zijn drie verschillende mogelijkheden om zonneparken met een lage netimpact te realiseren::

  1. Zonneparken verplicht laten meedoen met congestiemanagement of andere vormen van flexibiliteit, of;
  2. Zonneparken met opslag/conversie, of;
  3. Zonneparken en/of opslag/conversie en/of afname achter één aansluiting (cable pooling), of; directe lijn, of: gesloten distributiesysteem (GDS), of;
  4. Zonneparken binnen een energyhub met een groepscontract

Op deze manier kan er niet alleen veel meer duurzame stroom opgewekt worden, maar wordt er ook veel efficiënter gebruik gemaakt van de opgewekte stroom, waardoor er minder duurzame stroom verloren gaat. De verschillende opties voor het verlagen van de netimpact, hebben we in dit document verder uitgewerkt.

Wat zijn zonneparken in transitiegebieden?

Landbouwgronden die op basis van bestuurlijk bindende afspraken in transitie zijn, bijvoorbeeld gronden die in de toekomst een andere bestemming krijgen zoals wonen, werken recreatie,natuur of gronden die minder geschikt worden voor een landbouwfunctie door verzilting, vernatting of bodemdaling. Zonnestroom draagt financieel bij aan het mogelijk maken van de gebiedsgerichte opgaven voor een maximale periode (30 jaar), waarna de gebieden hun definitieve bestemming zullen krijgen. We hebben in dit document verder uitgewerkt hoe we zien hoe dit in de praktijk het best ingevuld kan worden.

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!