Lokaal Beleid

De energietransitie wordt op lokaal niveau gerealiseerd. De nationale doelstellingen worden namelijk uiteindelijk lokaal tot werkelijkheid gemaakt. Dit gebeurt doordat gemeenten en provincies over het algemeen de vergunningen uitgeven voor grootschalige zonnestroomsystemen op land. Naast het verlenen van vergunningen zien we ook dat juist op lokaal niveau veel van onze leden te maken hebben met de omgeving, waaronder de omwonenden, maatschappelijke organisaties, een belangrijke rol spelen. Landelijke klimaatdoelstellingen, de gedragscode zon op land en de werkgroep ecologie van Holland Solar spelen hierbij ook allemaal een grote rol.

In de werkgroep lokaal beleid wordt er gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit, innovatieve maatwerkoplossingen zoals multifunctionele zonneparken, vergunningsverlening en participatie van omwonenden.

Tenderen op land

De Rijksoverheid heeft veel gronden die zij beschikbaar wil stellen voor het opwekken van duurzame energie. In de werkgroep tenderen op land, die wij in samenwerking met de branchevereniging voor de windenergiesector (NWEA) organiseren, monitoren we de kwaliteit van de tenders die door de Rijksoverheid worden uitgegeven en adviseren we de Rijksoverheid bij het uitschrijven van die tenders wanneer daar om gevraagd wordt.

Regioteam Energietransitie

Ook werkt Holland Solar samen met Energie Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie in het Regioteam Energietransitie. In dit team werken we samen om ook met gemeentes en provincies de samenwerking op te zoeken. Het regioteam fungeert het als aanspreekpunt/vragenloket voor provinciale en lokale politici, bestuurders en ambtenaren. Ze gaat in gesprek met gemeenten en provincies om knelpunten weg te nemen en te helpen bij het realiseren van hun doelstellingen uit de Regionale Energiestrategieën (RES).  Speciaal voor alle nieuwkomers in de provinciale politiek, maar eigenlijk ook voor iedereen die het geheugen even wil opfrissen, heeft het regioteam een inwerkdossier klimaat en energie opgesteld, een naslagwerk over álle onderwerpen rond de omslag naar schone energie. Het inwerkdossier vind je hier.

In de artikelen hieronder vind je diverse andere materialen die Holland Solar heeft ontwikkeld voor specifieke vragen over zonne-energie in combinatie met vergunningverlening en participatie.

Gerelateerd nieuws:

Reactie Holland Solar op verbod Provincie Overijssel

Holland Solar is zeer kritisch op het besluit van de Provincie Overijssel om nieuwe zonneparken in de provincie te verbieden. We roepen de Provincie Overijssel dan ook om ruimte te bieden aan al lopende projecten. Verder roepen we hen op de gesprekken over een landelijk nee-tenzij beleid voort te zetten en daarmee invulling te geven aan het beleid dat eerder dit jaar werd aangekondigd in de zonnebrief.

Andere onderwerpen:

Sluit je nu aan bij al die andere bedrijven in de Nederlandse zonne-energiesector en word lid van Holland Solar!