De afgelopen periode is er door leden van Holland Solar en Techniek Nederland weer veel werk verzet om het kwaliteitsborgingssysteem van de sector  verder te verbeteren. Een van de concrete producten van deze inspanningen is de vernieuwde erkenningsregeling van InstallQ. Naar verwachting zal de InstallQ erkenningsregeling eind 2020 in werking treden en zal de bestaande erkenningsregelingen REDE van Sterkin en EVI-PV van KvINL gaan vervangen. Maar voordat het zover is kunnen alle leden van Holland Solar feedback geven op de conceptteksten van de InstallQ erkenningsregeling. Download de concept regeling  hier en hier het formulier waarop je kritiek kunt invullen.

De erkenningsregeling zonnestroomsystemen omvat alle werkzaamheden en bevat eisen waaraan het erkende bedrijf moet voldoen. Het gaat om:

  • zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25A en een maximaal omvormersvermogen van 17kW (maximaal circa 50 panelen)
  • zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25A.

De regeling beschrijft:

  • het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
  • de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)
  • de eisen te stellen aan de Installaties en documenten (hoofdstuk 4)
  • de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).

De erkenning behandelt onder meer:

  • uitvoeren van eigen controle op werkzaamheden
  • externe controle
  • update vakbekwaamheidseisen en outillage
  • uitbesteden en inhuren van werkzaamheden.

Als het ingevulde formulier vóór maandag 5 oktober 2020 wordt verstuurd naar elize.vantil@installQ.nl dan wordt jouw kritiek nog meegenomen door het Comité van Deskundigen van InstallQ, die uiteindelijk de definitieve versie van de regeling zal vaststellen.

Voor vragen stuur een mail naar info@installQ.nl