In de voorjaarsronde 2020 zijn in totaal 6.882 projecten van de SDE+-regeling goedgekeurd met een totaal vermogen van 3.440 megawattpiek. In deze laatste ronde van de SDE+ is voor een totaal van € 3,3 miljoen aan beschikkingen afgegeven, terwijl er budget beschikbaar was voor € 4 miljoen.

Er zijn 513 aanvragen voor zon-pv afgewezen en/of ingetrokken voor een vermogen van 592 megawattpiek. Dit gebeurde gedeeltelijk omdat de afhandeling van de najaarsronde 2019 nog niet klaar was toen de voorjaarsronde werd opengesteld, stelt minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) . Sommige initiatiefnemers hebben voor de zekerheid een tweede aanvraag in de voorjaarsronde ingediend, maar kregen later alsnog een positief besluit uit de najaarsronde van 2019. Als alle projecten volledig worden gerealiseerd, leveren zij gezamenlijk een productie van 20,3 petajoule aan hernieuwbare energie per jaar. In totaal is er bijna 700 miljoen euro van de in totaal 4 miljard euro budget niet vergeven.

De oogst per technologie is in onderstaande tabel te zien. Lees de Kamerbrief hier.

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat