Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de uitgangspunten voor de najaarsronde 2018 van de SDE+-regeling. We zijn verheugd dat de basisbedragen zon-PV – op basis van de door Holland Solar en haar leden geleverde input tijdens de consultatieronde – hoger zijn dan in het oorspronkelijke conceptadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Holland Solar heeft samen met haar leden veel moeite gedaan om het PBL inzicht te geven in de kostenstructuur van zon-PV-projecten.

‚ÄčDe brief aan de Tweede Kamer is hier te downloaden.

Basisbedragen zon-PV (€/kWh)

SDE+ 2018 voorjaar

SDE+ 2018 najaar
(concept PBL)

SDE 2018 Definitief najaar

Zon-pv ≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek

0,112

0,102*

0,106

0,098*

Zon-pv ≥ 1 megawattpiek

0,107

0,087

0,099

* in het conceptadvies van PBL voor de najaarsronde 2018 werd een aparte zon-PV-categorie voor 15 tot 100 kilowattpiek voorgesteld. Minister Wiebes heeft besloten dit advies niet over te nemen.

De voorlopige correctiebedragen zijn 0,038 €/kWh voor netlevering en 0,063 €/kWh (≥ 15 kilowattpiek en <1 megawattpiek) en 0,055 €/kWh (≥ 1 megawattpiek) voor eigen verbruik.

Basisbedragen zonthermie

SDE+ 2018 voorjaar

SDE 2018 Definitief najaar

Zonthermie ≥ 140 kilowatt en < 1 megawatt

0,094

0,094

Zonthermie ≥ 1 megawatt

0,083

0,083

De minister stelt voor de najaarsronde 2018 opnieuw 6 miljard euro beschikbaar. Dat betekent dat de kans op gunning voor zonne-energieprojecten zeer hoog is.