Tot op heden publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geen cijfers over zonnestroom  naar regio, omdat de gebruikte methode voor de statistiek zonnestroom (noot: die het aantal in Nederland opgestelde zonnepanelen bevat, uitgedrukt in megawattpiek) daarvoor niet geschikt is.

Er is wel veel vraag naar cijfers over zonnestroom per regio. De laatste jaren is diverse registerinformatie beschikbaar gekomen voor het CBS en op basis van vooronderzoek achtte CBS het kansrijk om te gaan ontwikkelen om de statistiek zonnestroom te gaan ontwikkelen op basis van registers.

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de ontwikkeling van een regionale statistiek zonnestroom op basis van registerdata.

Download het CBS-rapport hier.