Vergelijking van kosten en maatschappelijke effecten.
In opdracht van het ministerie van EZ hebben CE Delft en ECN de kosten en maatschappelijke effecten van zon-PV en wind op land met elkaar vergeleken. De MKEA zon- PV en wind op land is hier te downloaden.