Jaarlijks adviseert ECN het ministerie van Economische Zaken over verschillende onderdelen van de SDE+.

Basisbedragen
De meest omvangrijke werkzaamheden betreffen de berekeningen van de basisbedragen en worden jaarlijks uitgevoerd samen met DNV GL. Voor geothermie worden de adviezen opgesteld door ECN, DNV GL en TNO.

In het voorjaar leggen ECN en DNV GL een conceptadvies voor aan de markt ter consultatie. Op basis van schriftelijke reacties uit de markt en marktconsultatiegesprekken stellen de experts van ECN en DNV GL vervolgens het uiteindelijke eindadvies op voor het ministerie van Economische Zaken. De Minister van EZ besluit uiteindelijk aan het eind van het jaar over de openstelling van de nieuwe SDE+-regeling, de open te stellen categorieën en de bijbehorende basisbedragen.

Download het rapport hier