Conclusies
In dit onderzoek is verkend welke mogelijkheden er zijn om zonnepanelen op een meer esthetisch verantwoorde manier in te passen op daken van bestaande gebouwen. We hebben ons daarbij vooral geconcentreerd op de particuliere woningeigenaar met een hellend dak.
We hebben een overzicht gegeven van knelpunten voor een esthetische inpassing en de mogelijke oplossingen die er beschikbaar zijn. Een aantal technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat esthetische inpassing eenvoudiger gerealiseerd kan worden. Voorbeelden hiervan de ontwikkeling van nieuwe in-dak installatietechnieken en van decentrale omvormers waarmee de opbrengstverliezen door beschaduwing flink gereduceerd kunnen worden.
 

Om het onderwerp van esthetische inpassing meer aandacht te geven lijkt het ons verstandig om:

  1. Potentiele klanten meer bewust te maken van de mogelijkheden die er bestaan om een esthetische inpassing te realiseren. In veel gevallen zal hier wel een bepaalde meerprijs aan vast zitten, maar een goed ogend zonne-energiesysteem zal vaak ook een meerwaarde voor de woning opleveren.
  2. Installateurs en technisch adviseurs de kennis aan te reiken om de klant breder te adviseren en de klant ook oplossingen aan te reiken die een meer esthetische inpassing mogelijk maken.

Daartoe hebben we een set aanbevelingen opgesteld voor zowel consumenten als installateurs die, na aanvulling met geschikte illustraties en fotovoorbeelden, als webpublicatie zou kunnen worden aangeboden.
Tot slot willen we opmerken dat een belangrijk aandeel van de markt voor zonne-energiesystemen op woningen wordt bepaald door groepsinkopers, zoals Vereniging Eigen Huis, Natuur en Milieu of Urgenda. De selectiecriteria die deze inkopers hanteren hebben dus een grote invloed op de systemen die in de praktijk geplaatst worden bij woningbezitters. Het zou goed zijn als in de pakketten die via groepsaankopen worden aangeboden ook meer aandacht en ruimte komt voor varianten met esthetisch ingepaste panelen.

Inventarisatie esthetische inpassing zonnepanelen
Een onderzoek naar mogelijkheden en belemmeringen voor esthetische inpassing van zonnecelpanelen in de bestaande bouw

Utrecht, juni 2015

Opdrachtgever
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Contactpersoon: Nynke Hermelink

Opdrachtnemer
W/E adviseurs
Contactpersoon: Erik Alsema