Nieuwe impulsen voor hernieuwbare elektriciteits voorziening in 2020-2030

SEO Economisch Onderzoek
september 2015
In opdracht van Greenpeace Netherlands & Nuon/Vattenfall

Dit rapport onderzoekt de stimuleringsmaatregelen die benodigd zijn om in de periode na het Energieakkoord de productie van hernieuwbare elektriciteit uit windenergie en zonne-energie in Nederland te verhogen naar 75 TWh in 2030.
Financiële stimulering via exploitatiesubsidies en saldering vormt het meest effectieve instrument om dit doel te bereiken. Het bestaande beleid is daarme de een geschikte basis om het duurzaam energiebeleid voor de periode na 2023 vorm te geven.

Link naar de PDF