De Roadmap BIPV is samengesteld door Berenschot ism met TKI Solar. Er wordt in het document ingegaan op de belangrijkste marktontwikkelingen en een inschatting gegeven van de potentie van de BIPV-markt in Nederland, in Europa en wereldwijd. Daarnaast wordt nader ingegaan op wat de belangrijkste drijfveren en belemmeringen van de markt zijn, hoe in Nederland het ecosysteem het beste georganiseerd kan worden en wordt tenslotte een aantal aanbevelingen gedaan wat er dient te gebeuren om Nederlandse bedrijven de economische kansen te kunnen laten verzilveren.
De Roadmap voor BIPV is hier te downloaden