In dit rapport staat de vraag centraal welke aanpassingen aan het Nederlandse energiesysteem en aan het functioneren van energiemarkten nodig zijn om het toekomstbestendig te maken, een toekomst waarin hernieuwbare energiebronnen voorzien in een substantieel en groeiend aandeel van onze energiebehoefte en waarin de lokale opwekking van energie door burgers en MKB volwassen wordt.
In de afgelopen decennia heeft Nederland een zeer betrouwbaar elektriciteitssysteem ingericht, met een solide, fijnmazige infrastructuur en helder gedefinieerde en gereguleerde markten en rollen. Echter, de uitgangspunten waarop dit systeem is gebaseerd verliezen in de komende decennia hun geldigheid of moeten op een nieuwe manier worden ingevuld. De transitie naar een toekomstbestendig energiesysteem gaat dan ook over de benodigde aanpassingen aan het totale systeem als gevolg van de gewijzigde en nieuwe uitgangspunten.
Omdat het om een systeemverandering gaat is dit is niet alleen, en zelfs niet voornamelijk, een technische kwestie, maar een combinatie van technologische en sociale innovatie, economische bedrijvigheid en maatschappelijke impact.

TNO 21 juli 2015 Eindrapport
Naar een toekomstbestendig energiesysteem: Flexibiliteit met waarde