Hier vindt u u de eindrapportage aan van de recent afgerond Marktstudie naar kansen voor samenwerking tussen Nederland en India op het vlak van Zon PV, uitgevoerd door Auroville Consulting uit India in nauwe samenwerking met Energy Indeed vanuit Nederland. Tijdens de presentatie van de concept resultaten in januari 2015 hebben wij al positieve reacties mogen ontvangen en bereidheid van verschillende partijen om dit verder op te pakken.
Wij gaan de aanbevelingen in het rapport verder invulling geven. Als eerste stap hebben wij een uitnodiging gestuurd naar het Indiase Ministerie van Energie voor het brengen van een bezoek aan Nederland op korte termijn met een focus op de R&D activiteiten in Nederland. Een volgende stap zal zijn om Nederlandse bedrijven die elektronische componenten ontwikkelen en leveren uit te nodigen voor overleg over gezamenlijke activiteiten richting India. Voor deze en ook andere nog in te plannen stappen zijn wij natuurlijk afhankelijk van de samenwerking met kennisinstellingen en bedrijven.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Ir. Léon Wijshoff
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

leon.wijshoff[at]rvo.nl

Download hier