IEA-PVPS-Task 13 Performance and Reliability of Photovoltaic Systems

De algemene doelstelling van Taak 13 van het IEA-PVPS is om de werking, betrouwbaarheid en de elektrische en economische performance van fotovoltaïsche systemen en subsystemen te verbeteren door middel van:

 • het verstrekken van een gemeenschappelijk platform waarbij kwaliteitsaspecten worden gedeeld en uitgewisseld tussen de betrokken partijen
 • het verspreiden van deze kennis naar de verschillende actoren op de markt.

Taak 13 zal zich richten op:

 • het samenstellen van betrouwbare statistische gegevens voor een verscheidenheid van beslissers voor verschillende PV-toepassingen en systeem locaties (bijvoorbeeld verschillende landen, regio's, klimaten)
 • technische zaken zoals aanpassing testmethoden en levensduur beoordeling van PV modules, langdurige vergelijking van het gedrag van systemen en componenten, evenals prestatie-analyse en optimalisatie van PV systemen
 • economische en institutionele zaken zoals de vergelijking van de investeringskosten en energiekosten, de analyse van de onderhoudskosten van specifieke componenten, en de analyse van storingen en statistische gegevens.
 • Twee benaderingen voor het verzamelen en analyseren van de prestaties van PV-systeem gegevens zullen worden toegepast:
 • een wetenschappelijke benadering die een diepgaande analyse van de geselecteerde data mogelijk maakt, en
 • een bredere aanpak die gebruik maakt van statistische methodes om grotere steekproeven te evalueren op een eenvoudiger niveau.

De PV-industrie is zeer geïnteresseerd in informatie over de prestaties en betrouwbaarheid van panelen en systemen. Bedrijven die de vereiste gegevens tot hun beschikking hebben echter de neiging om terughoudend te zijn aangaande het delen van deze informatie. De internationale partners in deze Taak gaan de uitdaging aan door juist deze bedrijven in een vroeg stadium te betrekken bij dit project. Dit zal de bedrijven mogelijkheid geven om gezamenlijk een werkplan te ontwikkelen. Om anonieme verwerking van de door de industrie geleverde gegevens te garanderen, zullen gestandaardiseerde rapportage formulieren worden ontwikkeld en afspraken zullen worden gemaakt met de projectpartner die de leiding heeft over subtaken. Verschillende takken van de PV-industrie zullen worden aangesproken door de nationale deelnemers in hun respectieve landen gebruik makend van hun netwerk. Gezien het internationale karakter van het project consortium, zal de samenwerking plaatsvinden met belangrijke markten zoals Europa, Japan en de Verenigde Staten.
In de afgelopen jaren is gewerkt aan bovenstaande zaken, en dit heeft geresulteerd in een viertal rapporten (een vijfde is nog in bewerking):

 1. Review of Failures of PV Modules - here
 2. Analytical Monitoring of Grid-connected PV Systems - here
 3. Characterization of Performance of Thin-Film PV Technologies - here
 4. Analysis of Long-Term Performance of PV Systems - in bijlage
 5. Degradation Behaviour of PV Modules under Accelerated Stress Conditions - Not published yet (February/March)

Download here