Deze inventarisatie van innovatieve PV-­‐technologieën brengt twaalf technologieën, verspreid over drie generaties, in kaart.
Aanleiding voor deze inventarisatie vormt het onderzoek van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-­KNAW) en Stichting Zonne‐energie Wageningen naar de mogelijkheden voor een innovatief zonnestroomsysteem op het gebouw van het NIOO‐KNAW in Wageningen. Het onderzoek naar hiervoor geschikte PV‐technologieën is uitgevoerd door QING Sustainable.

Met deze publicatie willen wij de in het onderzoek opgedane kennis inzichtelijk maken voor iedereen die geïnteresseerd is in fotovoltaïsche zonne‐energie. Zo hopen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van zonnestroom en de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland.
Publicatie van Rogier Coenraads, projectleider Stichting Zonne‐energie Wageningen en Louise Vet, directeur Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO‐KNAW). Download het rapport hier.