Nationaal Actieplan Zonnestroom 2013 door DNV KEMA

De weg naar 4000 MWp zonnestroom
Het Nationaal Actieplan Zonnestroom is een actieplan dat barrières voor de grootschalige uitrol van zonnestroom in Nederland adresseert. Dit marktinitiatief onder leiding van energiekennisbedrijf DNV KEMA is een breed gedragen plan door onder meer producenten, leveranciers, kennisinstellingen, netwerkbeheerders, energieleveranciers, banken, verzekeraars en belangenorganisaties. In dit actieplan zijn zowel uitgevoerde acties te vinden als acties die op dit moment actueel zijn en in de komende jaren een rol zullen spelen.
In 2013 blijft de doelstelling van 4.000 MWp in 2020, die in 2011 gesteld is, gehandhaafd. Het geïnstalleerde vermogen aan zonnestroom is in 2013 weer sterk toegenomen waarbij de grens van zeker 500 MWp overschreden is.

Download het actieplan hier.