Veiligheid & kwaliteit

Holland Solar en haar leden hebben kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor en samen met onze leden zetten wij ons voortdurend in om de kwaliteit en de veiligheid in de Nederlandse zonne-energiesector te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het kwaliteitskeurmerk Zonnekeur, het Handboek Zonne-energie en de Dakreflector.

Zonnekeur
Zonnekeur is het Nederlandse keurmerk voor zonne-energie. Het geeft eindgebruikers houvast bij het zoeken naar betrouwbare producten en installateurs op het gebied van zonne-energie. Het kwaliteitssysteem is ontwikkeld op initiatief van Holland Solar om kennis en kunde op het gebied van zonnestroom en zonnewarmte te kunnen borgen.

Zonnekeur is tot stand gekomen in samenspraak met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) als vertegenwoordiger van de Nederlandse overheid. De onafhankelijke stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) waarborgt de kwaliteit ervan. Het keurmerk wordt niet alleen ondersteund door Holland Solar, maar ook door Techniek Nederland; de koepelorganisatie voor de installatiebranche met circa 5.000 aangesloten installateurs.

Er zijn 2 typen Zonnekeur-keurmerken:

 1. Zonnekeur Installateur: elke Zonnekeur Installateur voldoet aan een groot aantal strenge criteria, die zijn samen te vatten in 3 onderdelen; vaardigheid, bedrijfsvoering en producten. Installateurs die over dit keurmerk beschikken, hebben aantoonbaar veel ervaring, het landelijke examen zonne-energie-installateur behaald en de praktijktoets met goed gevolg doorstaan. De installateur is zodoende erkend door de onafhankelijke stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland KvINL (voorheen SEI). Deze erkenning vereist aantoonbare bekwaamheid op alle gebieden van het vak: van de theoretische kennis over de werking en het rendement van zonne-energie tot en met de montage op het dak ende  aansluiting op het elektriciteitsnet of de waterleiding. Examens op dit gebied worden afgenomen door exameninstituut CITO. Een volledig overzicht van alle installateurs die over het Zonnekeur Installateur beschikken vindt men hier.
 2. Zonnekeur Boiler: het Zonnekeur Boiler wordt verleend wanneer KIWA als onafhankelijke partij heeft vastgesteld dat de zonneboiler voldoet aan de Europese norm EN 12976 en de relevante eisen in de Nederlandse bouw- en installatieregelgeving. Nadat het keurmerk is verleend, wordt voortdurend gecontroleerd of nog aan de eisen wordt voldaan. Het Zonnekeur staat zodoende voor veiligheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van een zonneboiler. Een volledig overzicht van alle zonneboilers die over het Zonnekeur Boiler beschikken vindt men hier.

Handboek Zonne-energie
Het Handboek Zonne-energie, waarvoor Holland Solar aan de basis heeft gestaan, is het standaardwerk op het gebied van zonne-energie. Het is een doeboek voor beslissers, ontwerpers, installateurs en beheerders die te maken hebben met zonne-energiesystemen. Het nieuwe handboek bestaat uit 3 onderdelen: zonnestroominstallaties, zonnewarmte-installaties en bouwkundige integratie.

De informatie in het handboek is gestructureerd volgens het Model Kwaliteitsbeheersing Klimaatinstallaties, de zogenaamde MKK-structuur. De hoofdstukindeling van het handboek volgt hiertoe de opeenvolgende processtappen bij het realiseren van een zonne-energieproject: programmafase, ontwerpfase, uitwerkingsfase, realisatiefase en beheerfase. Het Handboek Zonne-energie is hier te bestellen.

Dakreflector
Met de publicatie Dakreflector geeft Holland Solar duidelijkheid over hoe installateurs bij de installatie van zonnepanelen met een hellend dak om moeten gaan (waarbij de dakpannen blijven liggen). Het instrument helpt de installateur vroegtijdig mogelijke risico’s te onderkennen en passende maatregelen te nemen. De publicatie is gemaakt voor beheerders, inspecteurs en installateurs van zonne-energiesystemen en draagt bij aan kwaliteitsverbetering. De publicatie is een initiatief van de samenwerking tussen Holland Solar, ECN part of TNO en BDA Advies. De Dakreflector is hier te downloaden. In de Dakreflector wordt gebruikgemaakt van een inventarislijst, deze is hier kosteloos te downloaden.

Veilig werken op daken
Holland Solar heeft in de afgelopen jaren samen met haar lid Petersen Arbozorg & Veiligheid meermaals veiligheidstrainingen voor installateurs van zonne-energiesystemen georganiseerd. Voor het veilig werken bij de installatie van een zonne-energiesysteem zijn er 10 gouden regels:

 1. Neem bij werkzaamheden op een dak hoger dan 2,5 meter veiligheidsmaatregelen.
 2. Alleen werken op hoogte is niet toegestaan. Er moet een tweede persoon zijn. Dit om direct in te kunnen grijpen als een installateur bijvoorbeeld valt en in een harnas hangt.
 3. Let altijd op verandering van weersomstandigheden. Boven windkracht 7 mogen er geen werkzaamheden op hoogte uitgevoerd worden.
 4. Is er langer dan 3 manuren werk op een hellend dak? Dan is alleen persoonlijke beveiliging niet voldoende en is het gebruik van collectieve beveiliging verplicht.
 5. Zorg ervoor dat een installateur voldoende voorgelicht is over de gevaren, uitgerust is met de juiste materialen en altijd de juiste veiligheidsmaatregelen neemt.
 6. Een ladder is geen transportmiddel voor materialen. Zonnepanelen of zonnecollectoren mogen niet in de hand over een ladder meegenomen worden naar het dak. Gebruik hiervoor de juiste arbeids- en hulpmiddelen.
 7. Veiligheid in de meterkast: laat deze werkzaamheden uitvoeren door een deskundige en zorg dat de elektrische installatie bij deze werkzaamheden spanningsloos is.
 8. Gebruik gezond verstand en zorg dat ook collega’s veilig werken.
 9. Bij het werken op hoogte moet een installateur voorbereid zijn op een noodsituatie. Hoe moet hij handelen wanneer er iets fout gaat?
 10. Gebrek aan tijd en geld zijn nooit een reden om onveilig te werken!

Om ervoor te zorgen dat de installateur altijd de juiste informatie bij de hand heeft, heeft Holland Solar het handzame boekje ‘Veilig werken op daken’ gepubliceerd. Dit boekje is hier te downloaden.

Connectoren zonnepanelen installeren

Holland Solar heeft in samenwerking met Techniek Nederland een flyer ontwikkeld na het rapport over de brandincidenten bij zonnepanelen.

Hierbij krijgt men antwoord op de vraag "Hoe installeer ik veilig connectoren bij zonnepanelen?" 

Tips bij het bevestigen van connectoren:
• Gebruik altijd hetzelfde type en merk connector
• Zorg dat u genoeg connectoren van hetzelfde merk bijbestelt bij uw groothandel
• Gebruik altijd een krimptang die geschikt is voor het merk en type connector
• Zorg voor een ‘volle’ verbinding: schuif de bedrading goed door de ’tonnetjes’ van de male
    en female connectoren
• Draai wartels stevig aan voor een waterdichte verbinding en trekontlasting
• Kijk goed naar de instructies van uw fabrikant

De flyer is hier te downloaden.

Controle- en inspectie-formulieren 

Om een helder en compleet overzicht te krijgen van alle relevante controlepunten van de pv-installatie kan er gebruik worden gemaakt van het opleverings- en controlerapport pv-installaties. Naast het formulier voor grote installaties  is er een eenvoudiger formulier ontwikkeld voor de controle van kleinere pv installaties tot maximaal 3 keer 25 Ampere. Deze formulieren zijn door Holland Solar en Techniek Nederland ontwikkeld. De formulieren moeten volledig worden ingevuld. Het rapport is een pdf die ingevuld kan worden en de bijlagen worden als excel-document beschikbaar gesteld, zodat er meer kolommen kunnen worden toegevoegd indien de installatie dit vraagt.

Download hier het Opleverings- en controlerapport voor pv-installaties met 3 bijlagen:

 1. Download hier bijlage 1: Meetstaat DC zijde
 2. Download hier bijlage 2: Bevindingen verdeelinrichtingen
 3. Download hier bijlage 3: Metingen AC zijde

Download hier het Oplevering- en controlerapport pv installaties tot maximaal 3 x 25 Ampere (geen bijlagen)