Zonnewaaier: daken én gronden benutten

Holland Solar introduceert de zonnewaaier. Die geeft het benodigde ruimtegebruik aan van zonnepanelen noodzakelijk voor de energietransitie. Zonne-energie op al deze oppervlakten is tegelijk nodig, zo vindt Holland Solar. Er is geen reden om bijvoorbeeld te wachten met het ontwikkelen van zonne-energie op grond totdat de daken vol liggen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat rijk en gemeenten inventariseren wat er op daken en op verweesde gronden mogelijk is en daar een actief beleid op voeren. Het klimaat vraagt om snelle actie op alle gebieden.

Uitgangspunten zonnewaaier
We roepen gemeenten en provincies op om uit te gaan van de Zonnewaaier als model voor de ontwikkeling van regionaal en gemeentelijk beleid. De Zonnewaaier is niet gebaseerd op volgordelijkheid - eerst daken, dan op grond bijvoorbeeld - maar op voorwaardelijkheid: zonne-energie op grond toestaan, als ook de ontwikkeling op dak wordt gestimuleerd. Zo ontstaat er een voorkeursontwikkeling, zonder andere ontwikkelingen te frustreren. Daken en gevels, verweesde gronden en tijdelijk (landbouw)grondgebruik voor zonne-energie worden tegelijk ontwikkeld, naar de mogelijkheden in de regio of gemeente.

Met de uitspraak van de rechter in de Urgendazaak op 8 oktober 2018 en het  IPCC rapport van oktober 2018 is de urgentie en noodzaak van een schone economie weer eens extra benadrukt. Een vlotte energietransitie naar schone stroom is meer dan ooit aangewezen op zonne-energie als deel van de noodzakelijke oplossing. Holland Solar pleit daarom voor het verstandig èn ruimhartig stimuleren van alle vormen van zonne-energie.

Zie ook ons persbericht over de zonnewaaier