Zonnestroom vanaf de daken wordt ‘het nieuwe normaal’

Alle daken zullen in de toekomst met zonlicht energie gaan leveren. Goede marktcondities zoals werkende wet- en regelgeving kunnen dit versnellen: het voortschrijden van de techniek en interesse ervoor is een gegeven. Holland Solar wil dit tijdspad waar mogelijk verkorten zodat zo snel mogelijk zo veel mogelijk schone zonnestroom wordt opgewekt op Nederlandse daken. Dit kan met de volgende aanpassingen.
 

1)      Belemmeringen voor opwekking en gebruik van zonnestroom ‘achter de meter’ wegnemen. Zo moet niet langer vanuit de SDE+ subsidie worden gestimuleerd dat projecten op daken ‘voor de meter’ worden aangesloten. Dit gebeurt nu wel door het stimuleren van puur leverende aansluiting aan de netten vanaf de daken. Dit belast het net waardoor er minder projecten op het net aangesloten worden.

2)      Geen belasting heffen op het eigen verbruik van zonnestroom ‘achter de meter’ wanneer een zonnestroom installatie in eigendom is bij een derde partij (bijvoorbeeld een verhurende partij).

3)      Het laten vervallen van de transportindicatie-eis in de SDE+ van de netbeheerder voor zonnestroom op daken onder de 10 MWp (conform art. 23 lid 3 sub a Elektriciteitswet). Bij aanvragen boven de 10 MWp laten vervallen in geval van meer dan 50% zelfconsumptie van de opgewekte zonnestroom.

4)      De hervormingsregeling voor saldering moet ook geschikt worden gemaakt voor MKB en scholen.

5)      De overheid kan bijdragen aan de verdere groei door zonnestroom direct afnemen middels langjarige contracten met zonnestroom opwekkers. Zo stimuleert inkoop van een overheid direct lokaal opgewekte stroom. Ook kunnen overheden zelf ontwikkelen op het eigen maatschappelijk goed of ze ter beschikking stellen aan initiatiefnemers zoals coöperatieve of commerciële ontwikkelaars.

6)      Overkappingen met zonnepanelen lokaal stimuleren in combinatie met laadpalen zoals P+R, evenementterreinen en vliegvelden. Dit vraagt wel een aparte categorie in de SDE+ of andere vorm van dekking van extra kosten van dergelijke toepassingen.

7)      Lokale overheden kunnen aanvullend op BENG eisen bij nieuwbouw eisen dat daken optimaal benut worden voor de opwek met zonnestroom.

8)      Ook projecten op daken kunnen bijdragen aan het netbeheer. De sector draagt graag bij aan technische mogelijkheden en beheeroplossingen, bijvoorbeeld door de inzet van slimme opties in de omvormers en het managen van het energiegebruik binnen het gebouw.