Salderingsregeling

Holland Solar heeft zich in de afgelopen jaren veelvuldig ingezet voor het behoud van de salderingsregeling. Tegelijkertijd heeft Holland Solar op verzoek van de rijksoverheid meegedacht over een mogelijke opvolger van de salderingsregeling, omdat het kabinet in juni 2018 besloten heeft de salderingsregeling in 2021 te vervangen door een terugleversubsidie. Holland Solar pleit in dit kader voor het invoeren van een terugleversubsidie waarbij de investeringszekerheid (een terugverdientijd van 7 jaar) voor eigenaren van zonnepanelen geborgd is.

Daarnaast zal naar het oordeel van Holland Solar deze nieuwe regeling zo ingericht moeten worden dat het ook voor woningcorporaties gemakkelijk wordt om voor hun huurders zonnepanelen te regelen. Een andere wens is dat de regeling kan worden uitgebreid naar alle kleingebruikers, zoals het midden- en kleinbedrijf, omdat er tussen de ‘salderingsmarkt’ en de ‘SDE+-markt’ nog altijd een groot ongebruikt potentieel voor zonnepanelen ligt.

Samen met de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Energie-Nederland en Netbeheer Nederland heeft Holland Solar in 2017 het ‘Sectorvoorstel voor een toekomstbestendig salderingsmodel’ gepresenteerd waarin de hierboven genoemde en aanvullende standpunten zijn opgenomen. Het sectorvoorstel is hier te raadplegen. Om te borgen dat de invoering van het nieuwe salderen niet te lang onzekerheid geeft, pleit Holland Solar voor snelle duidelijkheid en wordt hierover nauw contact gehouden met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Financiën en de Tweede Kamerleden.