Klimaatakkoord

KLIMAATAKKOORD ZONNESTROOM

In het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe nationale Klimaatakkoord heeft Holland Solar voor de volgende zaken gepleit ten aanzien van zonnestroom:

  • Een terugleversubsidie als opvolger van de salderingsregeling voor kleinverbruikers waarbij de terugverdientijd van 7 jaar voor zonnepanelen gehandhaafd blijftZie standpunt ‘salderingsregeling’.
  • Een SDE+-regeling met gunstige voorwaarden voor dakgebonden zonnestroomsystemen. Zie standpunten ‘SDE+-regeling’.
  • Een verbetering van de leasemogelijkheden voor zonnepanelen. Zie standpunten ‘SDE+-regeling’.
  • Een verplichting bij nieuwbouw voor het plaatsen van hernieuwbare energiesystemen zoals zonnepanelen.

KLIMAATAKKOORD ZONNEWARMTE

In het kader van de onderhandelingen voor het nieuwe nationale Klimaatakkoord heeft Holland Solar voor de volgende zaken gepleit ten aanzien van zonnewarmte:

  • Warmtenetbouwers constructief aan het werk laten gaan met zonnewarmte als serieuze tweede bron van warmte.
  • Het beschikbaar blijven van subsidie voor zonnewarmte, maar met de focus op zonnecollectoren in plaats van zonneboilers.