Importheffingen

In december 2013 besloot de Europese Unie voor Chinese kristallijn siliciumzonnecellen en -zonnepanelen een importheffing in te voeren ter bescherming van de Europese industrie. De Europese regelgeving bevat naast de minimumimportprijzen informatie over een invoerquotum en strafheffingen voor bedrijven die geen deel uitmaken van een overeenkomst met de Europese Unie. Holland Solar heeft altijd een neutraal standpunt ingenomen, omdat er onder de leden van onze branchevereniging zowel voorstanders als tegenstanders zijn. Anno 2018 is het Europese beleid echter achterhaald, omdat Chinese fabrikanten tal van fabrieken hebben geopend in andere landen in het Verre Oosten. Bovendien is een groot deel van de Europese zonnepaneelfabrikanten ofwel opgehouden te bestaan of in Chinese handen gekomen. Om deze reden steunt Holland Solar het voornemen van de Europese Unie om de importheffingen per 3 september 2018 stop te zetten. Door het wegvallen van de importheffing zal de prijs voor standaardzonnepanelen mogelijk nog extra dalen, hetgeen goed is voor de realisatie van duurzame-energieproductie met zonnepanelen, vooral in de grote projecten op daken en in zonneparken. Holland Solar is wel van mening dat het goed zou zijn als er weer een Europese zonnepanelenindustrie tot ontwikkeling komt. Dit moet gebeuren op basis van nieuwe technologieën. Europa is nog altijd toonaangevend op het terrein van de technologieontwikkeling en door in Europa samen te werken zou er weer een sterke Europese zonnepanelenindustrie kunnen ontstaan.