Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is in november jongsleden een consultatie gestart voor de nieuwe energiebesparingsplicht. Grootverbruikers (>50.000kWh/p.j.) waren al verplicht om maatregelen te nemen om energie te besparen, en daar wordt nu de verplichting aan toegevoegd dat er duurzame energie opgewekt moet worden. De belangrijkste voorwaarde voor deze verplichting is wel dat de investering zich, zonder het meerekenen van subsidies, binnen 5 jaar terugverdient. Als dat het geval is wordt een maatregel op de officiële Energiemaatregelenlijst (EML) geplaatstHolland Solar heeft er bij het Ministerie van EZK op aangedrongen dat ook de business case voor zonnepanelen, PVT-systemen en zonneboilers doorgerekend wordt en deze gemonitord wordenAls aan de voorwaarden wordt voldaan dan dienen deze zonne-energie technieken ook opgenomen te worden in de Energiemaatregelenlijst. Daarnaast hebben wij benadrukt dat het handhaven van de regeling, in z’n algemeenheid, te wensen overlaat maar wel noodzakelijk is voor een effectieve uitvoering van de regeling. 

Onze reactie is hier te lezen.