“Onafhankelijk onderzoek naar de draagkracht van daken onderbouwt de noodzaak voor een nationaal dakversterkingsprogramma voor de toepassing van zonne-energie

SYSTEMIQ heeft, in opdracht van TKI Urban Energy, onderzoek gedaan naar de draagkracht van daken t.b.v. de toepassing van zonne-energie. De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen de zorgen van Holland Solar; 60% van de grote daken in Nederland heeft een lichte- of een zware constructieve beperking om een zonnestroomsysteem erop te plaatsen. Gelukkig is in de meeste gevallen (45%) is slechts een beperkte aanpassing nodig die met een investering ongeveer €15 per m2 kan worden uitgevoerd. Echter, hierdoor stijgen de investeringskosten voor het zonnedak wel met zo’n 15% waardoor in veel gevallen de business case niet meer rond te rekenen is. 

Daarom pleit Holland Solar al enige tijd voor een nationaal dakversterkingsprogramma voor grote zonnedaken. Met een relatief beperkte bijdrage van de Rijksoverheid kan jaarlijks ruim 1,1 TWh extra schone elektriciteit op daken worden opgewekt. Holland Solar blijft de komende periode het belang van een dergelijk dakversterkingsprogramma benadrukken zodat een zo groot mogelijk deel van de daken in Nederland daadwerkelijk gebruikt kan worden om zonnestroom op te wekken en een gebrek aan draagkracht in steeds minder gevallen aanleiding is om een project niet te realiseren. Het volledige onderzoeksrapport is hier (https://www.topsectorenergie.nl/nieuws/met-kleine-aanpassing-85-van-de-nederlandse-grote-daken-geschikt-voor-zonnepanelen) te lezen.”