Nederlandse gemeenten of steden die volop zonne-energiesystemen toepassen en het gebruik van zonne-energie stimuleren maken in 2013 kans op verkiezing tot Solar City van het jaar. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de promotiecampagne European Solar Days. Een vakjury nomineert in april vijf gemeenten en steden, waarna tijdens de Solar Days de winnaar bekend wordt gemaakt.

Afgelopen kalenderjaar ging Rotterdam met de titel ‘Solar City 2012’ aan de haal. Zij nam destijds de trofee over van Den Haag. Rotterdam won de prijs vanwege grote en kleine zonne-energieprojecten die zij in de afgelopen jaren realiseerde; zoals in Blijdorp, maar ook op het Centraal Station waar het dak volledig van gebouw geïntegreerde zonnepanelen is voorzien.

De inzendingen voor Solar City 2013 worden beoordeeld aan de hand van de volgende zeven verschillende criteria:

  1. mate van toepassing: binnen de gemeente/stad moet een aanzienlijke hoeveelheid zonne-energie worden opgewekt;
  2. wijze van toepassing: in de gemeente/ stad staan enkele in het oog springende zonne-energie projecten binnen de gebouwde omgeving;
  3. eigen toepassing: in verschillende overheidsgebouwen van de gemeente/stad moet zonne-energie worden toegepast;
  4. marktontwikkeling: de gemeente/stad stimuleert actief de innovatie en kennisontwikkeling voor het bedrijfsleven.
  5. inpassing in de stad: in de gemeente/stad zijn voorbeelden te vinden van architectonisch (on)zichtbaar mooi geïntegreerde zonne-energiesystemen in gebouwen;
  6. laagdrempelige administratie en regelgeving: de gemeente/stad voorziet in goed toegankelijke Informatievoorziening voor inwoners en bedrijven over de toepassing en regelgeving rond zonne-energie.
  7. actieve stimulering: de gemeente/stad steunt actief of initieert effectieve zonne- energieacties in samenwerking met bewonersgroepen in de gemeente.


De winnaar van de Solar City verkiezing wordt tijdens het Nationaal Zonne-energie debat op 13 mei bekendgemaakt. De verkiezing van de Solar City 2013 wordt georganiseerd door Solar Magazine, Agentschap NL, UNETO-VNI, SEAC, Holland Solar, Vereniging Eigen Huis en ODE. De winnaar wordt gekozen door een combinatie van een nominatie door een vakjury en stemmen door het publiek. De vijf genomineerde steden waarop gestemd kan worden, worden begin april bekend gemaakt via de website www.solardays.nl. Hierna kan eenieder via internet op een van de genomineerde steden een stem uitbrengen. Gemeenten die willen deelnemen aan titelstrijd kunnen zich tot 11 april inschrijven via het formulier op de website www.solardays.nl