Groei zonnestroom markt 
In een reactie op het bericht van KEMA heeft Holland Solar bekeken hoe wij het geïnstalleerde vermogen voor 2012 inschatten en daarmee de groei van zonne-energie in Nederland. Dat de zonnestroom markt groeit horen wij van onze leden, ze hebben het druk. Ook zien we het terug in het aantal nieuwe bedrijven met interesse in lidmaatschap van de branchevereniging.
Daarnaast merken we dat er in deze groeiende markt veel interesse in en vragen zijn over kwaliteit van systemen en installateurs. Er is veel aandacht voor het keurmerk Zonnekeur- Installateur en een groot aantal installateurs is reeds begonnen aan het traject hiernaartoe. Informatie over kwaliteit en keurmerken is terug te vinden op de website www.depk.nl

De cijfers
Het CBS berekend jaarlijks het opgestelde vermogen in Nederland met terugwerkende kracht. Voor 2011 zijn de cijfers begin 2013 bekend gemaakt:
Totaal opgesteld vermogen in 2011: 145 MW (CBS 2013)


Geïnstalleerd vermogen in 2012
Voor 2012 zijn deze cijfers nog niet gegeven. Wel is er een inschatting te maken door een aantal feiten bij elkaar te nemen.

Aangetoond via de subsidie voor particulieren: 105 MW
Gebaseerd op de volledig gebruikte subsidie op zonnepanelen voor 2012. AgentschapNL rapporteert 105 MW
Zie de website van agentschapnl.nl

Aangetoond via SDE subsidie en geregistreerd bij CertiQ: (bijna) 20 MW
zie de website van certiq

Deel niet geregistreerd: 20 MW
Met name in 2011, maar ook in 2012 zijn ook zonnepanelen verkocht zonder subsidie. In 2011 was het ongesubsidieerde deel ongeveer 35 MW. In 2012 zal dat naar verwachting lager zijn, omdat de subsidie zonnepanelen particulieren in juni 2012 inging (na paar maanden kopersstaking). Hierbij opgeteld is een voorzichtige schatting van het geïnstalleerd vermogen waarbij gebruik is gemaakt van gemeentelijke en provinciale subsidies.
De inschatting van Holland Solar is dat dit 20 MW is.

Verdubbeling in 2012 ten opzichte van 2011
Eind 2011 stond er 145 MW aan zonnepanelen in Nederland.
In 2012 is er 105 (Cijfer AgNL) + 20(cijfer CertiQ) + 20 (inschatting) = 145 MW geïnstalleerd!

Dat is een vrij precieze verdubbeling ten opzichte van 2011 van het geïnstalleerd vermogen in Nederland!