De Groenregeling maakt het mogelijk om met een rentekorting geld te lenen bij de bank wanneer er met dit vermogen duurzame projecten, waaronder zonnestroom en zonnewarmtesystemen, gefinancierd worden. Vanwege deze regeling wordt in de SDE++ regeling ook standaard rekening gehouden met een vreemd vermogen korting van –0,5% rente. RVO en het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat hadden eerder dit jaar laten weten het voornemen te hebben om de voorwaarden voor het verkrijgen van financiering aan te scherpen. Dit heeft Holland Solar afgeraden. Desondanks heeft het Ministerie een groot aantal wijzigingen voorgesteld. Holland Solar heeft in de consultatieperiode ook formeel gereageerd waarbij wij het ministerie afraden om nieuwe voorwaarden die bovenwettelijk zijn en lastig zijn te controleren/ te implementeren in te voeren. Onze reactie op de consultatiereactie is hier te lezen.