Holland Solar heeft formeel gereageerd op de in consultatie gebrachte wijzigingen van de Omgevingsverordening van Zeeland. De provincie maakt het erg ingewikkeld om een vergunning voor het ontwikkelen van een zonnepark op land aan te vragen door veel gebieden bij voorbaat uit te sluiten. Holland Solar heeft kenbaar gemaakt dit een slecht idee te vinden omdat Zeeland een grote duurzame energie ambitie heeft en dit moeilijk te realiseren is als veel mogelijkheden voor zonneparken op land worden uitgesloten. De volledige reactie is hier te lezen.