Tot teleurstelling van Holland Solar is een aanpassing op de stimulering vanuit de ISDE, op tafel gelegd door de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, waarbij zonnewarmtesystemen niet expliciet genoemd zijn. Met de brief van 28 oktober aan de Voorzitter van de Tweede Kamer wordt gesproken over het extra stimuleren van hybride warmtesystemen vanaf 1 januari 2022. Ondanks dat dit een mooie ontwikkeling is, laat het voorstel een belangrijke techniek links liggen.

In het voorstel van de Staatssecretaris wordt gesproken over een verhoging van het subsidie percentage op hybride technieken van het huidige 20% naar 30% vanaf 1 januari 2022. Als reactie heeft Holland Solar, met de input van onze leden, een position paper verstuurd aan het Ministerie waarin we pleiten voor het toevoegen van zonnewarmte (zonneboilers en PVT) aan het stimuleringsprogramma voor hybride systemen. In het position paper heeft Holland Solar de grote toegevoegde waarde van zonnewarmte als duurzame warmteoplossing toegelicht. De paper is hier te downloaden.