Inmiddels is de registratieplicht bij invoeren van Chinese panelen van kracht. Deze registratieplicht is een onderdeel van het onderzoek over de anti-dumping klacht, en de anti-subsidie klacht.

Er is onzekerheid en onduidelijkheid ontstaan over de risico's van de dreigende importheffingen. We krijgen meldingen binnen dat inklaren van goederen moeizaam loopt en dat sommige logistieke partners bankgaranties vragen ter waarde van 75-85% van de invoerwaarde om hiermee risico af te dekken. Holland Solar maakt zich zorgen over de verstorende werking van deze onduidelijkheid en raadt haar branchegenoten aan zich goed te laten informeren. We wijzen erop dat men verplicht is de fiscale wetgeving te kennen en ernaar te handelen.

Waar kan ik advies krijgen?
Zoals in eerdere berichtgeving gemeld, raadt Holland Solar aan zich goed te laten adviseren over uw risico's en de mogelijkheden. U kunt zich richten tot uw (fiscaal) juridisch adviseur, uw leverancier, uw groothandel of logistiek partner.

Wanneer valt het besluit over heffingen?
6 juni 2013 valt het voorlopige besluit over antidumping maatregelen.
8 augustus 2013 valt het voorlopige besluit over anti-subsidie maatregelen.
9 december 2013 valt het definitieve besluit over importheffingen.

Wordt er nu al een importheffing gevraagd?
Nee

Is de importheffing al zeker?
Nee, er is wel een gerede kans dat deze komt per juni 2013.

Heffingen met terugwerkende kracht?
De kans is erg klein dat er een heffing komt met terugwerkende kracht. De registratie van de import van de Chinese panelen heeft o.a. als doel een grote toename van import te ontmoedigen, in de aanloopperiode naar een mogelijke importheffing. De plicht tot registratie is een standaard procedure om het mogelijk te maken een naheffing op te leggen, als de Europese Commissie dat nodig acht. De criteria hiervoor zijn dermate streng dat het nooit is voorkomen in antidumpingzaken. Een heffing mag alleen opgelegd worden met terugwerkende kracht als er voor lange periode bewust en substantieel is meegewerkt aan dumping, en er moet sprake zijn van een groei van import bij een dreigende heffing. Nogmaals, de kans is erg klein dat de Europese Commissie besluit tot heffing met terugwerkende kracht. We kunnen echter niet stellen dat het onmogelijk is.

Zienswijze of informatie indienen bij de Europese commissie?
Voor 25 maart is er de mogelijkheid uw visie, wensen en informatie kenbaar te maken aan Europese Commissie. Dit kunt u richten aan:

European Commission, Mr. De Gucht,
Directorate-General for Trade
Directorate H
Office: N105 08/020
1049 Bruxelles
Fax: +32 229 56 505
E-mail: trade-solar-dumping@ec.europa.eu
Trade-solar-injury@ec.europa.eu

Waar kan ik meer informatie vinden?
Algemene informatie van EU over antidumping procedures
Algemene informatie van Rijksoverheid over antidumping-procedures
Q&A van AFASE
Informatie van Prosun
De Nederlandstalige publicatie over de registratieplicht

Mocht u meer willen, kunt u zich altijd aansluiten bij ProSun of AFASE.

Andere websites:
www.douane.nl
www.inenuitvoer.nl