Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar: “In de maatschappij leeft een enorme behoefte om meer daken in Nederland van zonnepanelen te voorzien. Doordat verzekeraars het lastig vinden om de brandrisico’s van zonnedaken juist in te schatten loopt de energietransitie in Nederland in dit segment serieuze vertraging op. Dit rapport geeft duidelijke handvatten aan verzekeraars, projectontwikkelaars en gebouweigenaren om deze problematiek op de juiste wijze aan te pakken. Wij verwachten dat met het verschijnen van dit rapport en de ‘gedragscode zon op grote daken’, die Holland Solar binnenkort zal lanceren, de grootste problemen met het verzekeren van zonnedaken tot het verleden zullen behoren.” 


Zon-op-dak projecten komen vaak in de knel door aanvullende eisen vanuit verzekeraars.  De voornaamste reden voor deze aanvullende eisen is dat verzekeraars het blijkbaar lastig vinden om de brandrisico’s van zonnedaken op waarde te schatten. TKI Urban Energy heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, een onderzoek uitgevoerd naar de verzekerbaarheid van zonnedaken in Nederland. 


De afgelopen jaren is het zonnestroomvermogen in Nederland enorm gegroeid: van 0,3 GWp in 2012 naar 10,7 GWp in 2020. Dit zonnestroomvermogen wordt voor 40% geleverd door grote installaties (>15 kWp) op daken van bedrijfspanden. Volgens de Regionale Energie Strategieën kunnen zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken in 2030 meer dan 25% van de benodigde hernieuwbare elektriciteit leveren. Hier ligt dus nog een enorme potentie. 
Een groeiend knelpunt bij het ontwikkelen van dergelijke zon-op-grote-daken projecten zijn de aanvullende eisen (en daaruit volgende extra kosten) die aan eigenaren van bedrijfshallen worden opgelegd ten aanzien van de opstalverzekering. TKI Urban Energy heeft, met hulp van Bureau Berenschot, uitgezocht waarom deze aanvullende eisen worden gesteld. Als een vervolg op deze studie gaat TKI Urban Energy aan de slag met het verbeteren van de monitoring van brandoorzaken en het helpen opstellen van brandveiligheidsnormen. 

Het rapport is te downloaden op de website van TKI Urban Energy