In de nieuwste publicatie van Urgenda ‘tussen Kolen & Parijs’ wordt uiteengezet hoe de landelijke organisatie voor duurzaamheid denkt dat Nederland al in 2030 zijn COuitstoot met 98% kan hebben gereduceerd.  De leden van Holland Solar, die nu al dag-in-dag-uit werken aan het realiseren van deze doelstellingen, kunnen zich vinden in de oproep van Urgenda om “de turbo erop” te zetten. Urgenda geeft terecht aan dat we niet moeten gaan zitten wachten op innovaties die wellicht in de toekomst beschikbaar komen, maar met oplossingen die nu al beschikbaar zijn aan de slag moeten om op tijd de klimaatdoelstellingen te halen.

TKI Urban Energy heeft recent, samen met Generation Energy, de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar het ruimtelijk potentieel van zonne-energie in Nederland. In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er in Nederland weliswaar voldoende ruimte beschikbaar is op daken en gevels, maar dat de energietransitie in Nederland niet op tijd kan slagen zonder ook gebruik te maken van zonneparken op land en op water.

Urgenda geeft aan geen voorstander te zijn van enkelvoudige grootschalige zonneparken op landbouwgrond. Voor de goede orde: Holland Solar leden zijn daar ook geen voorstander van en zoeken bij de ontwikkeling van elk zonnepark naar koppelkansen. Onze zonneparkontwikkelaars zetten zich actief in om alleen maatschappelijk gedragen zonneparken te ontwikkelen, bij voorkeur op minder efficiënte landbouwgronden, en dat is geheel in lijn met wat Urgenda ook beoogd.

Het is onmiskenbaar dat zonneparken nodig zijn om op tijd de klimaatdoelstellingen van het kabinet te behalen en zeker ook om de aangescherpte Urgenda klimaatdoelstellingen op tijd te behalen. Met het ontwikkelen van zonneparken kunnen we namelijk veel grotere stappen maken dan als we alle gebouwen in Nederland 1 voor 1 van zonnepanelen moeten voorzien. Overigens, de angst dat daardoor het Nederlandse landschap met zonnepanelen ‘dicht geplamuurd’ zal worden is ongegrond: in het meest extreme scenario zal maximaal 0,45% van de beschikbare landbouwgrond gebruikt worden voor zonneparken. Zoals eerder aangegeven betreft dit alleen minder productieve landbouwgronden, waarvan de Leden van Holland Solar met elkaar hebben afgesproken dat de ecologie en biodiversiteit hiervan zullen profiteren.

Kortom, Holland Solar is blij dat Urgenda benadrukt dat zonne-energie veel meer kan bijdragen aan de energietransitie in Nederland dan tot nu toe door het brede publiek werd verondersteld. Over hoe optimaal gebruik kan worden gemaakt van deze potentie gaat Holland Solar graag nader met Urgenda, en alle andere relevante stakeholders, in gesprek.