Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ongeveer drie kwart van de Nederlanders zich zorgen maakt over klimaatverandering. Een ruime meerderheid wil dan ook een hoger gebruik van duurzame energiebronnen. Holland Solar is blij om te zien dat er veel maatschappelijk draagvlak is voor de energietransitie, en het aantal eigenaren met zonnepanelen toeneemt. Anderzijds ziet Holland Solar kansen voor een toename in het gebruik van zonneboilers en PVT-panelen.

Bijna alle respondenten zien het liefst meer gebruik van zonne-energie, dat is het hoogste percentage van alle duurzame energiebronnen. Dit vertaalt zich ook in het percentage zonnepanelen van eengezinswoningen, 28%. De helft (!) is tussen 2018 en 2020 gekocht. Het CBS stelt dat bijna een kwart van de groep respondenten van plan is om binnen 2 jaar panelen aan te schaffen. Holland Solar is blij met deze ontwikkeling, het is goed om te zien dat steeds meer consumenten hun bijdrage willen leveren aan de energietransitie.

Verder blijkt uit de onderzoekscijfers dat Nederlanders graag minder gebruik van aardgas willen maken. Veel huishoudens willen hun aardgasgebruik en CO2-uitstoot verminderen, een ontwikkeling die Holland Solar alleen maar toejuicht. Echter is het percentage respondenten wat een warmtepomp of een zonneboiler heeft slechts 5%. Het produceren van zonnewarmte door PVT-systemen of zonneboilers is een nuttig middel om de CO2 uitstoot te verlagen, en groene warmte te produceren. Holland Solar zet zich er dan ook voor in dat dit percentage zal toenemen de komende jaren.