Vrijdag 22 februari jl hebben Kiwa en de branchevereniging Holland Solar overleg gevoerd over de berichtgeving over zonnepanelen die de afgelopen periode was ontstaan naar aanleiding van een persbericht van Mr Sunshine en een voorpagina-artikel in het Algemeen Dagblad.
Holland Solar Voorzitter Van Amerongen en Bestuurslid Schootstra gaven in dit gesprek aan zeer verontwaardigd te zijn over de boodschap in het Algemeen Dagblad dat een kwart van de zonnepanelen op de Nederlandse markt niet het voorgespiegelde rendement zou halen (de helft volgens de Telegraaf). In het gesprek heeft Kiwa aangegeven dat in de mediaberichtgeving deze suggestie wel wordt gewekt, maar dat zij enkel beweert dat de kwaliteit van zonnepanelen in veel gevallen niet aantoonbaar en traceerbaar is met documenten, zoals certificaten, keurings- en inspectierapporten. Om hierin duidelijkheid te verschaffen heeft Kiwa het register zonne-energie ingesteld. In dit register worden producten opgenomen waarvan de conformiteitsdocumenten door KIWA gecontroleerd zijn en goed zijn bevonden.

Voor de goede orde wijst Holland Solar erop dat het voeren van kwaliteitscertificaten in Nederland niet verplicht is. Wel gelden er wettelijke eisen voor het aantonen van het voldoen aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn voor componenten van een zonnestroominstallatie. Naar mening van Holland Solar vormen goede kwaliteitscertificaten een adequaat en objectief bewijs dat het product voldoet aan een aantal kwaliteitscriteria. Het kwaliteitscertificaat moet dan natuurlijk wel goed zijn. Kwaliteitscertificaten die niet traceerbaar zijn naar het geleverde product of niet aantoonbaar juist zijn, kunnen de verkeerde verwachting wekken.

Omdat ook Holland Solar gebaat is bij kwalitatief goede producten onderschrijft zij de noodzaak om de kwaliteit van producten eenduidig aan te tonen. Holland Solar is van mening dat hier primair een taak voor de installateur of groothandel ligt. Zij moeten de kwaliteitscertificaten op waarde beoordelen en dat communiceren met hun klanten. Dan gaat het niet alleen om de waarachtigheid van de certificaten, maar ook om welke certificaten en welke kwaliteitsaspecten belangrijk worden gevonden. Bedrijven met het Zonnekeur Installateur (initiatief Holland Solar) moeten dit goed kunnen.

KIWA komt graag tegemoet aan het verzoek van Holland Solar om haar kennis op dit terrein beschikbaar te stellen en om de kwaliteit van de zonnestroom producten te helpen objectiveren. Hiertoe heeft zij het register publiek gemaakt en is zij bereid kennis over het beoordelen van de certificaten te delen met de installatiebedrijven en de groothandelaren.
Holland Solar heeft aangegeven de behoefte aan een dergelijk register nader te analyseren naar doelgroepen en dan te bezien onder welke vlag dit naar buiten kan worden gebracht. KIWA is graag bereid om het register aan een onafhankelijke organisatie over te dragen en zal het register zelf kosteloos blijven beheren, totdat een dergelijke organisatie is gevormd.
 

Holland Solar en Kiwa spraken af over deze onderwerpen in gesprek te blijven om zodoende de kwaliteit van zonnestroom in Nederland gelijke tred te laten houden met de marktgroei en toekomstige misverstanden te voorkomen.