Tweede Kamerleden van D66 vroegen in februari 2021 aan Staatssecretaris Vijlbrief wat de Staatssecretaris kan doen om de administratieve lasten te verminderen voor het terugvragen van de Btw op zonnepanelen. Particulieren krijgen de Btw op zonnestroominstallaties terug omdat zij worden gezien als zogenaamde “kleine ondernemer”. De Staatssecretaris heeft in een Kamerbrief laten weten welke stappen hij wil zetten. Holland Solar is voorstander voor eenvoudige oplossingen, maar reageert kritisch op de ingeslagen weg over het tarief.

Administratieve lasten

Holland Solar is blij dat de Staatssecretaris de administratieve lasten wil verminderen. Wij hebben echter niet het beeld dat de Btw-teruggave veel administratieve lasten voor de burger met zich meebrengt. Voor zover wij weten loopt meer dan het overgrote deel van de aanvragen probleemloos. De Belastingdienst heeft een zeer goede uitleg op haar website en nagenoeg altijd wordt de Btw-teruggave bij de installatie als service aangeboden door een professional. Met andere woorden: de klant heeft er geen omkijken meer naar.

Er zijn bijzondere situaties waar klant en installateur er meer werk aan hebben. Het voorstel van de staatssecretaris om het terugvraagformulier te digitaliseren kan dit werk inderdaad wel vereenvoudigen, stelt Holland Solar.

0% Btw op zonnepanelen

De Staatssecretaris geeft verder aan dat hij wil inventariseren of het mogelijk is om een 0% Btw tarief op zonnepanelen te introduceren. Bij een wijziging van het Btw-tarief naar 0% moet de Staatssecretaris ook andere EU-landen zo ver krijgen om hiermee in te stemmen. De kans op succes acht Holland Solar echter klein, omdat eerdere pogingen tot het wijzigen van het tarief mislukt zijn. Daarbij zal maar een beperkte groep van profiteren van 0% Btw, waaronder woningcorporaties, overheden en verenigingen. Consumenten kunnen hun Btw al terugvragen, terwijl bedrijven de Btw kunnen verrekenen met de door hun verschuldigde Btw. Voor woningcorporaties, overheden en verenigingen gelden al speciale subsidies en andere financiële steunmaatregelen.

Afgezien van de vraag hoe dit 0% tarief zich zou verhouden tot de andere regelingen die er nu zijn, heeft Holland Solar een aantal vragen en zorgen over de praktische uitvoering van een 0% tarief. Wordt het 0% tarief ook van toepassing op andere duurzaamheidsmaatregelen zoals zonneboilers en PVT-systemen? “Hoe om te gaan met combinaties van technieken zoals PVT of geïntegreerd in de gebouwschil?” Of: hoe reken je een 0% Btw tarief door in operationele leasetermijnen, of in de onderhoudskosten? Sowieso geldt dat elke tariefdifferentiatie op de factuur leidt tot meer administratieve handelingen. De vraag is dus of het noodzakelijk is om het tarief naar 0% te verlagen.

Holland Solar juicht administratieve verlichting altijd toe, maar is vooralsnog geen voorstander van een nultarief en gaat hierover graag in gesprek met het Ministerie.