Wij hebben via derden vernomen dat de Europese Commissie woensdag 20 februari heeft overlegd met de lidstaten over registratie van PV importen. Aangezien er geen substantieel verzet was, zal de Commissie binnenkort tot registratie overgaan; de douane zal de importen vanuit China gaan registreren inclusief de naam van de importeur. Dit is bedoeld om later de mogelijkheid te hebben importheffing ‘met terugwerkende kracht’ in te vorderen bij de importeur.

De Commissie zal dit besluit publiceren waarbij een deadline wordt aangegeven (vermoedelijk 20 dagen) voor belanghebbende partijen om commentaar te leveren. De beslissing om eventuele anti-dumping en anti-subsidie rechten ‘met terugwerkende kracht’ in te vorderen, zal echter pas genomen worden tegen de tijd, dat ook beslist wordt om tot een importheffing over te gaan.

We wijzen wij u erop dat dit bericht wordt verzonden op basis informatie die nog niet openbaar is gemaakt. Het exacte besluit kan daarom nog anders blijken te zijn.

Holland Solar betreurt het zeer dat we nu een periode ingaan die loopt tot het einde van het jaar, waarin niet met zekerheid vaststaat of er al dan niet een importheffing komt en hoe hoog die zou kunnen zijn. Momenteel circuleren geruchten die oplopen tot 85%. Dit zal zeker een ernstig verstorende werking op de markt hebben.

Holland Solar is van mening dat een vrije, transparante en eerlijke mondiale markt uiteindelijk leidt tot een gezonde marktontwikkeling voor zonnestroom. Met dit standpunt nemen wij geen positie in als voor/ of tegenstander van de importheffing. De komende onzekere periode is wel onwenselijk.

We blijven de zaak op de voet volgen.