Deze oproep hebben wij gedaan aan minister Ollongren. Wij willen dat bij ingrijpende renovaties van gebouwen waarvan de daken niet geschikt zijn voor zonnepanelen de draagconstructie wordt versterkt. In januari is de consultatie van de implementatie van de Renewable Energy Directive II afgerond, waarin de eis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie wordt vastgelegd.  Als branchevereniging voor de zonne-energiesector zijn we dan ook over het algemeen tevreden met dit initiatief van de Europese Commissie en het Rijk. Echter, hebben wij als marktpartijen wel gebruik gemaakt van de consultatie in januari om een drietal kanttekeningen te plaatsen bij het toenmalige voorstel.

1.            Uitzonderingsgrond bouwtechnische belemmeringen knelt; het moet leiden tot draagconstructieversterking in plaats van een uitzondering op de verplichting

2.            Uitzonderingsgrond voor de ‘niet door personen gebruikte gebouwen’ past niet in het bredere Rijksbeleid; bedek alle daken met energie opwekkende installaties

3.            Rekentool voor het bepalen van het aantal PV-panelen is goed en dient uitgebreid worden met zonnewarmte en PVT-combinaties

Lees hier de volledige input van Holland Solar voor de consultatie van de wetswijziging REDII.

Met het recentelijk gepresenteerde voornemen, lees hier, om per 30 juni 2021 de opwek van hernieuwbare energie te verplichten wanneer er sprake is van ingrijpende renovatie. Dit is exact op de uiterste implementatie deadline die is meegegeven vanuit de Europese Commissie. Er “volgt nog een wijzigingsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd. Op dat moment zal worden ingegaan op de financiële effecten van deze nieuwe eis”.