Holland Solar vraagt samen met 37 energiebedrijven, netbeheerders, milieuorganisaties en wetenschappers een investering van 2,5 miljard waterstofproductie uit groene elektriciteit (groene waterstof) uit te rollen. Met de ontwikkeling van groene waterstof ontstaat er een goed alternatief voor fossiel aardgas; met name voor de industrie. De coalitie stelt ook expliciet dat er meer duurzame productie nodig is uit wind en zon voor groene waterstof.

Op dit moment produceert en gebruikt de Nederlandse industrie reeds een zeer grote hoeveelheid waterstof die uit fossiele energie geproduceerd wordt. Dit verduurzamen met waterstof uit groene elektriciteit scheelt heel veel broeikasgas emissies. Daarnaast is waterstof een energiedrager die goed aardgas kan vervangen, bijvoorbeeld voor hoge temperatuur processen in de industrie. Er ontbreekt nog een infrastructuur voor de emissie-vrije energiedrager waterstof. Het geld is nodig voor de ontwikkeling van de transport en opslag-infrastructuur en voor het starten van de productie en toepassing van waterstof, met name in de industrie. 

Het waterstofpact is een kort en overzichtelijk plan waarmee het nieuwe kabinet de waterstofeconomie op stoom zou moeten brengen. Naast Holland Solar zitten in de coalitie energiebedrijven, netbeheerders en industrieën als Eneco, Essent, Nouryon, Vattenfall, Engie, TenneT, Stedin, Alliander en Gasunie. Tevens ondertekenen Greenpeace en Natuur&Milieu het pact.

Holland Solar staat achter het plan, dat vooral de ontwikkeling van 'groene' waterstof moet garanderen. Waterstof wordt nu nog gemaakt van aardgas, maar zou in de toekomst moeten worden geproduceerd uit groene stroom, afkomstig van bijvoorbeeld zon of wind. Lees hier het waterstofpact.