Kwaliteit van zonnepanelen in Nederland

19 februari 2013 In de pers verschijnen vandaag berichten over vermeende slechte kwaliteit van een deel van de zonnepanelen. De NVWA heeft een waarschuwing gepubliceerd voor een specifiek merk en type en het Algemeen Dagblad publiceert een artikel naar aanleiding van een onderzoek van de KIWA.

De zonnepanelenmarkt is een internationale markt. Dat betekent dat er over de wereld verdeeld veel fabrikanten zijn. Daar zitten bedrijven bij die goede kwaliteit en bedrijven bij die slechte kwaliteit leveren. Holland Solar streeft er al jaren naar dat alleen producten van goede kwaliteit in Nederland worden toegepast.

Wereldwijd heeft de technologie zich bewezen als uiterst betrouwbaar. Wij wijzen er op dat de recente waarschuwing van de Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit gericht is op één merk: Scheuten Solar Multisol P6-48, P6-54, P6-60, P6-66. De overige 99% van de geïnstalleerde zonnepanelen zijn dus niet verdacht.
Gelukkig is de NVWA zeer specifiek in het noemen van merk en type. Eigenaren kunnen zo snel zien of hun panelen al dan niet verdacht zijn. Wij verwijzen naar de website van de NVWA voor verdere informatie. We raden eigenaren van bovengenoemde zonnepanelen aan contact op te nemen met hun leverancier.

De meeste zonnepanelen zijn voorzien van een of meer keurmerken. Het is niet altijd even makkelijk om de waarde van dergelijke keurmerken te beoordelen. Zeker niet voor een consument. Om die reden werkt Holland Solar eraan om het installatiebedrijf goed in staat te stellen de juiste selectie van zonnepanelen te maken. Dit zijn de deskundigen die hier inzicht in hebben. Gelukkig kennen we in Nederland goede installatiebedrijven.

Om de markt transparanter te maken voor de consument heeft Holland Solar begin 2013 een keurmerk geïntroduceerd voor installatiebedrijven die controleerbaar verstand van zaken hebben: de Zonnekeur Installateur. Op dit moment zijn er veel bedrijven die zich hiervoor aan het voorbereiden zijn. Dit is het sluitstuk van de uitvoering van het Masterplan Zonne-energie dat Holland Solar in 2010 heeft opgesteld in nauwe samenwerking met UNETO-VNI en de overheid. Vorig jaar hebben we samen met de deskundigen uit de branche een Handboek Zonne-energie gepubliceerd, opleidingen ontwikkeld en landelijk erkende examens geïntroduceerd.

Elke groeiende markt vraagt veel aandacht voor kwaliteitsaspecten. De zonne-energie branche in Nederland werkt met hoog tempo en op een professionele wijze aan transparantie en kwaliteit.
In een groeiende markt zullen er steeds meer installatiebedrijven bijkomen. De branche heeft de opleidingscapaciteit hiervoor paraat, inclusief landelijk erkende examens. Voor de consument betekent dit dat het steeds makkelijker wordt om de juiste installateur te kiezen. Vooralsnog raden wij de consument aan zich goed te oriënteren. Kies een installatiebedrijf die goed bekend staat en let op de garantiebepalingen. Op de website van Holland Solar staan de leden vermeld. Dit zijn in ieder geval bedrijven die zich aantoonbaar verdiepen in kennis en kunde van de technologie en de markt.

Meer informatie is te vinden op de websites van de genoemde organisaties:
www.hollandsolar.nl
www.zonnekeur.com

Niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u bellen met Gerard van Amerongen, voorzitter Holland Solar
010 – 844 04 29