Afgelopen week was de deadline van de internetconsultatie op het wetsvoorstel Energiewet. Dit voorstel beoogt de huidige Gaswet en Elektriciteitswet 1998 te vervangen. Holland Solar heeft met de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) een gezamenlijke reactie ingediend.

De reactie prijst de verbeterde structuur van de wet. Tevens is het principe zeer begrijpelijk om alleen de fundamentele rechten in de wet op te nemen, en details goed te regelen in algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s), ministeriële regelingen, voorwaarden en methoden. Dit verhoogt namelijk de flexibiliteit om de wetgeving snel aan te passen aan de praktijklessen van de energietransitie. Het is voor de rechtszekerheid wel noodzakelijk dat alle fundamentele principes en rechten van partijen goed geborgd worden.  Maar de afwezigheid van de cruciale AMvB’s verhindert een goede beoordeling van het gehele wettelijke bouwwerk. Voor de verdere totstandkoming van wet en AMvB’s wordt er daarom dringend opgeroepen om adequaat overleg en inspraak te organiseren, in de vorm van stakeholdergesprekken en internetconsultaties, voorafgaand aan de parlementaire behandeling van de wet.

Nieuwe aansluit- en transportregime geeft onvoldoende rechtszekerheid

Een van die fundamentele rechten betreft het voorgestelde nieuwe aansluit- en transportregime. De kern van onze reactie hierop is dat er noodgedwongen geaccepteerd wordt dat systeembeheerders tijd nodig hebben voor een inhaalslag in netcapaciteit, maar dat de rechtszekerheid voor aangeslotenen met deze wettekst onvoldoende gewaarborgd wordt.

Het ontbreken van cruciale AMvB’s

Strengere kwaliteitseisen aan systeembeheerders

In de zienswijze verzoeken we dringend om eerder aangekondigde strengere kwaliteitseisen aan systeembeheerders alsnog op te nemen in de wettekst en in de daaraan gerelateerde AMvB’s, als tegenwicht voor het mogen uitstellen van de realisatie van aansluitingen en als prikkel voor het tijdig verzwaren van het net.

Flexibiliteitsoplossingen

Tijdens de inhaalslag in netcapaciteit zijn Holland Solar en NWEA voorstander van het toepassen van flexibiliteitsoplossingen om congestie te voorkomen. Door terug te regelen (redispatch) op basis van economische criteria wordt er verwacht dat substantieel meer duurzame opwek aangesloten kan worden.

Toegankelijk energiesysteem

Holland Solar en NWEA zijn ook voorstander van een toegankelijk energiesysteem met een eerlijk speelveld voor alle spelers. We verwelkomen daarom dat de Energiewet ruimte geeft aan de prosument en de energiegemeenschap om actief deel te nemen aan de markt.

Volledige reactie

De volledige reactie behandelt in totaal 23 onderdelen, waarin de hiervoor opgenoemde zaken uitgebreid en inclusief met oplossingen aan bod komen. De volledige reactie is te vinden op: Overheid.nl | Consultatie Energiewet.