Het ministerie van Binnenlandse Zaken is gestart met de consultatie van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid zonnepanelen te verplichten bij industriële daken. Door het toevoegen van een artikel aan het Bbl, geeft de overheid de bevoegdheid aan gemeenten om binnen de Omgevingswet te bepalen dat de daken met industriefuncties gebruikt moeten worden voor de opwek van hernieuwbare energie of maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie, zoals groendaken.

Het ministerie verwacht dat gemeenten gebruik zullen gaan maken van de nieuwe bevoegdheid om het duurzaam gebruiken van daken op industriegebouwen te stimuleren. Op deze manier wordt er invulling gegeven aan de zonneladder die de uitrol van zonnepanelen op daken stimuleert. De wijziging van het Bbl zal naar verwachting tegelijk met de Omgevingswet in werking treden per 1 januari 2022.

De consultatie van het concept ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met duurzaam gebruik van daken’ duurt tot en met 5 februari 2021. Wij vragen onze leden om een reactie te geven op deze consultatie, geef hier uw reactie. Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Overigens geldt dit alleen voor de reacties waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn