Op 13 november heeft Holland Solar in samenwerking met een groot aantal PVT-producenten en verkopers een eerste werkgroep bijeenkomst georganiseerd. PVT, fotovoltaïsch-thermische panelen, zijn zonnepanelen die warmte en elektriciteit produceren. Een innovatief product die een groeiende markt en bekendheid ziet.

Met het oprichten van een PVT-werkgroep beoogt Holland Solar samen met de aangesloten partijen de knelpunten in de markt rond PVT weg te nemen. Onderwerpen hierbinnen zijn de SDE++, ISDE, en publiekscommunicatie over de techniek. Holland Solar roept iedereen die actief is in de PVT markt zich aan te sluiten bij Holland Solar en lid te worden van de werkgroep. Lid worden van Holland Solar kan hier.  Voor vragen kunt u contact opnemen met Nold Jaeger.